NEGUERUELA AZAROLA, EDUARDO

Department of Modern Languages and Literatures
Universidad de Navarra

[email protected]


Dades biogràfiques:

-PhD, Pennsylvania State University 2003

-MA, Universitat de Virgínia Occidental 1999

-Llicenciatura, Universitat de Valladolid 1997

-MA, Estudis Anglesos

-BA, Filosofia i Lletres

Docencia

Línies d'investigació

Teoria -Sociocultural i Segon Ensenyament d'Idiomes

-Espanyol adquisició de segones llengües

Teoria -Critical, Filosofia de la Ciència, Metodologia de la Investigació