Vés enrere La història, l'evolució i les interaccions dels media, un nou ecosistema

La història, l'evolució i les interaccions dels media, un nou ecosistema

Carlos A.  Scolari , investigador del Departament de Comunicació,  en un article publicat el mes de maig a la revista Communication Theory explica la dinàmica dels mitjans de comunicació a través d'una analogia biològica.
03.06.2012

 

Tot i que treballar amb analogies pot ser problemàtic i no sempre existeixen les correspondències entre ambdós termes de la comparació, quant un àmbit de recerca està donant els primers passos, les analogies poden oferir idees i perspectives útils. Aquest és el cas dels  mitjans de comunicació quan es consideren objectes d'estudi.

scolariUn treball publicat per Carlos A. Scolari, investigador del grup de recerca de la Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA) del Departament de Comunicació de la UPF, introdueix la metàfora d'ecologia dels mitjans de comunicació i reflexiona sobre la utilitat potencial d'aquest nou concepte per aprofundir en el coneixement dels canvis o mutacions que experimenten actualment els mitjans de comunicació.

Un nou marc teòric per a l'estudi la dinàmica dels mitjans

La primera part del treball explora  els orígens de l'analogia biològica "ecologia dels mitjans", concretament el desenvolupament de la metàfora ecològica, per passar seguidament a endinsar-se en la metàfora proposada i analitzar des d'aquesta perspectiva l'evolució, la interfície i la hibridació dels mitjans des d'un punt de vista dinàmic.

El treball posa de manifest que la perspectiva evolutiva crea un marc teòric per a l'estudi de la història dels mitjans de comunicació i formula nous conceptes i qüestions sobre l'extinció dels mitjans, la seva supervivència i la seva evolució conjunta. Des d'aquesta nova concepció els historiadors poden considerar la història dels mitjans mediatitzada tecnològicament,  identificant els moments específics de canvi de paradigma.

Coevolució, interfície i hibridació, nous conceptes a considerar

El concepte de coevolució proporciona una categoria teòrica útil per a la reformulació de les relacions entre els diferents mitjans de comunicació (coevolució intermitjans) o entre els subjectes i els mitjans de comunicació (coevolució mitjans-subjectes).

La unitat mínima d'anàlisi ve definida en el concepte d'interfície. Una unitat de mesura flexible que es pot aplicar a diferents nivells d'anàlisi.  La mediasfera contemporània es caracteritza per l'aparició de nous mitjans interactius i, a través del  concepte d'interfície,  es pot definir el tipus d'interacció que opera en cada moment, per exemple la interacció persona-ordinador (HCI).

Finalment, l'anàlisi de les hibridacions o recombinacions dels mitjans és fonamental per entendre l'aparició de noves espècies o espècies híbrides com ara  l'iPhone (iPod + telèfon mòbil) i per a l'estudi dels processos de convergència.

Com ha manifestat Scolari "en aquest treball descriu breument l'ecologia dels mitjans en el context d'una aplicació general dels models biològics, evolutius i ecològics aplicats a les ciències socials de segona meitat del segle XX".

Treball de referència:

Carlos A. Scolari (2012), " Media Ecology: Exploring the Metaphor to Expand the Theory", Communication Theory, vol. 22 (2), pp. 204-225, maig.

Entrevista a Carlos Alberto Scolari:

Ayelén Ferreira (2011), " Cambios en el ecosistema mediático", Replicante: cultura crítica y periodismo digital, http://revistareplicante.com/cambios-en-el-ecosistema-mediatico/.

Altres e-notícies relacionades:

Les noves estratègies de comunicació esdevenen un nou ecosistema a investigar

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact