Vés enrere Un estudi de la UPF analitza per primera vegada a Espanya l’efecte de l’orientació sexual en els salaris

Un estudi de la UPF analitza per primera vegada a Espanya l’efecte de l’orientació sexual en els salaris

La recerca, liderada per María José González, professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat, i İbrahim Sönmez, candidat a doctor pel mateix departament, estudia l’associació entre salaris i tipus de parella (homosexual i heterosexual) per homes i dones entre els anys 2006 i 2018.

25.03.2021

Imatge inicial

Espanya es troba entre els cinc països del món amb els nivells més alts d’acceptació social de les persones i els drets LGTBIQ+, i va ser el tercer país a escala internacional en legalitzar el matrimoni entre persones de mateix sexe, l'any 2005. L’any 2019, el 3,1% dels matrimonis corresponien a parelles del mateix sexe (INE 2020). En aquest context, semblaria coherent que l'orientació sexual no determinés les desigualtats salarials. Però és realment així? Quina relació hi ha entre orientació sexual i salaris?

El treball, publicat recentment a la revista Journal of Family Issues, troba una correlació significativa entre orientació sexual –mesurada a partir del tipus de parella- i salaris.

Un estudi liderat per María José González, professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i investigadora del Grup de Recerca en Sociodemografia (DemoSoc), juntament amb İbrahim Sönmez, investigador pre-doctoral i membre del mateix grup, ha analitzat per primera vegada a Espanya si l'orientació sexual causa diferències salarials entre dones i homes que viuen en parella.

El treball, publicat recentment a la revista Journal of Family Issues, troba una correlació significativa entre orientació sexual –mesurada a partir del tipus de parella- i salaris, malgrat l’alt nivell de tolerància envers els drets LGTBIQ+.

El mercat laboral discrimina els homes homosexuals que viuen en parella

M. José González afirma que "els nostres resultats mostren que els homes homosexuals que viuen en parella pateixen un desavantatge salarial respecte als heterosexuals que conviuen sota aquest model. I aquest desavantatge continua present tot i tenir en compte diferències sociodemogràfiques, com la presència de fills, l’assoliment educatiu, el nivell ocupacional, l’experiència laboral o el sector laboral (públic i privat)”.

Segons els autors, les anàlisis estadístiques indiquen que la bretxa salarial per orientació sexual dels homes s’atribueix en gran part a variables no observables, que estarien indicant la presència de discriminació envers els homosexuals en el mercat de treball.

Les lesbianes que viuen en parella guanyen més diners, degut al seu perfil sociolaboral

D'altra banda, pel que fa a les dones que conviuen en parella, la recerca troba que les lesbianes tenen un avantatge salarial respecte a les heterosexuals. Tanmateix, aquest avantatge salarial desapareix quan es controlen les diferències en les pautes laborals de les dones segons orientació sexual.

“Les dones lesbianes són menys propenses a assumir el gruix de les tasques domèstiques i de cura de la llar i, per tant, també són menys propenses a la inactivitat i al treball a temps parcial que no pas les dones heterosexuals”, explica M. José González. I afegeix: “Si tenim en compte les hores de treball, però, totes dues –lesbianes i heterosexuals- obtenen salaris d’acord a la seva formació i experiència laboral, independentment de l’orientació sexual”.

Anàlisi de dades entre el 2006 i el 2018 procedents de l'EPA, la seguretat social i les agències tributàries

El treball és pioner en el seu àmbit a Espanya, pel fet de disposar per primera vegada d’una base de dades que combina ingressos individuals i composició de les llars (Enquesta de Població Activa, EPA, amb una mostra de prop de 190.000 persones) amb dades salarials dels registres de la seguretat social i de les agències tributàries. Aquestes dades permeten analitzar l’associació entre salaris i tipus de parella (homosexual o heterosexual) per homes i dones a Espanya entre els anys 2006 i 2018.

Els autors identifiquen les persones que viuen en parelles del mateix sexe (homosexuals) i parelles de diferent sexe (heterosexuals).

Els autors identifiquen les persones que viuen en parelles del mateix sexe (homosexuals) i parelles de diferent sexe (heterosexuals). En realitat, no disposen d’un indicador perfecte de l’orientació sexual de la població (aquestes dades no solen estar disponibles en enquestes oficials) sinó d’una variable aproximada o indirecta que s’obté a partir de la composició per sexe de les parelles (a partir de preguntes com ara si viuen en parella i el sexe de la parella).

La legislació ha d'eliminar estereotips i discriminacions, encara existents

El treball, que fa palesa la necessitat d’implementar polítiques que treballin per a l’eliminació d’estereotips i prejudicis envers diferents orientacions sexuals, destaca que en una societat aparentment oberta i tolerant com és l’espanyola segueix important l'orientació sexual. “Amb el nostre estudi hem demostrat que la transgressió del mandat de l’heteronormativitat té conseqüències en el mercat de treball per als homes, però no pas per a les dones”, afirma M. José González.

"Amb el nostre estudi hem demostrat que la transgressió del mandat de l’heteronormativitat té conseqüències en el mercat de treball per als homes, però no pas per a les dones”.

D'altra banda, els autors adverteixen de la "discriminació estadística", que afecta sobretot les dones heterosexuals (i no tant les lesbianes, amb salaris més alts): se'ls ofereix salaris més baixos en el mercat laboral no per les seves característiques personals, sinó per la percepció generalitzada que són menys productives per l'especialització de rols de gènere i la corresponent sobrecàrrega en les tasques domèstiques i de cura.

Finalment, hi ha unes "característiques no observades", com són el valor o les expectatives, que poden afectar la desigualtat salarial entre homes i dones en parelles del mateix sexe i parelles del sexe oposat. "Si un home gai espera ser discriminat, pot reduir les seves expectatives en el mercat laboral. En aquest cas, no és l'orientació sexual la responsable de la desigualtat salarial, sinó les diferències d'ambició o expectatives", conclou M. José González.

Article de referència: M. José González, İbrahim Sönmez (març 2021). "Challenging Heteronormativity: An Analysis of the Effect of Sexual Orientation on Earnings in Spain". Journal of Family Issues

https://doi.org/10.1177/0192513X21993184

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació