Vés enrere Un ajut europeu FET Open per a desenvolupar fàrmacs contra virus com el VIH, el Dengue o el Zika al cervell

Un ajut europeu FET Open per a desenvolupar fàrmacs contra virus com el VIH, el Dengue o el Zika al cervell

El projecte NOVIRUSES2BRAIN ha obtingut un ajut del programa H2020 per a desenvolupar nous fàrmacs que puguin traspassar la barrera hematoencefàlica i combatre virus al cervell. El grup de la UPF liderat per David Andreu forma part del consorci del projecte. 

25.10.2018

 

El projecte NOVIRUSES2BRAIN ha rebut aquesta setmana un ajut FET Open del Consell Europeu d’Innovació (EIC), en el marc de l’Horitzó 2020, d’un import de 4,2 milions d’euros. El consorci que durà a terme el projecte està format per investigadors de l’Institut de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM), de la Universitat de Lisboa; la UPF i l’empresa alemanya Synovo GmbH. L’ objectiu del projecte és desenvolupar fàrmacs que puguin combatre al cervell simultàniament els virus transportats pel mosquit Aedescom el xarampió, el VIH, el dengue o el Zika.

"Els virus que infecten el cervell i altres parts del sistema nerviós central són una amenaça mundial de grans dimensions. En aquest projecte volem trobar fàrmacs eficaços que puguin travessar les barreres hematoencefàlica i hematoplacentària, ja que  molts virus tenen la capacitat de traspassar aquestes barreres del cos humà, però els fàrmacs existents no ho aconsegueixen", explica Miguel Castanho, investigador de l’iMM i coordinador del projecte.  

Les coinfeccions de virus transportats pel mosquit Aedes són probables, ja que diferents espècies virals poden conviure en un mateix vector. “A més, altres coinfeccions amb virus com per exemple el VIH o el xarampió també són possibles, i tots ells poden acumular-se al cervell”, explica David Andreu, cap del Grup de Recerca en Proteòmica i Química de Proteïnes de la UPF. “Per això volem desenvolupar un fàrmac capaç de combatre un ampli espectre d’espècies de virus, principalment els transportats per Aedes, pels quals no hi ha fàrmacs disponibles”, afegeix. L’equip de David Andreu al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) de la UPF, té al seu càrrec el disseny, la producció sintètica a escala preclínica, i l’anàlisi estructurals dels fàrmacs candidats, que combinen en una única plataforma molecular un pèptid amb capacitat ja demostrada de travessar la BHE, i diverses estructures amb espectre antiviral ampli.

FET Open, suport a noves idees

El finançament per a tecnologies emergents i de futur (FET OPEN) dóna suport a 38 projectes innovadors que estan desenvolupant noves idees per a un futur tecnològic radicalment diferent. Aquest projecte pilot del Consell Europeu d’Innovació ofereix beques per a projectes col·laboratius i interdisciplinaris de recerca i innovació sobre tecnologies del futur i emergents. En la primera ronda de finançament es van rebre 375 propostes i s’han becat a 236 beneficiaris de 23 països diferents.

Llista dels beneficiaris.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact