Vés enrere La UPF és la universitat amb un major rendiment d’Espanya, segons el rànquing de la Fundació CyD

La UPF és la universitat amb un major rendiment d’Espanya, segons el rànquing de la Fundació CyD

Ha situat 26 dels 33 indicadors analitzats en la categoria de rendiment alt, i empata al capdavant amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Destaquen els bons resultats obtinguts en Orientació Internacional, Recerca, Transferència de coneixement, i Ensenyament i aprenentatge.

18.05.2017

 

La UPF està considerada la universitat amb un rendiment més elevat d'Espanya, segons la quarta edició del Rànquing CYD 2017, fet per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), una entitat que considera bàsiques les universitats per al desenvolupament econòmic i social del país.

El rànquing ha analitzat 69 universitats de l’Estat, entre públiques i privades, i 1.741 titulacions de grau i màster, pertanyents a un total de disset àmbits de coneixement.

S'ha basat en un total de 33 indicadors institucionals, repartits en cinc categories: Ensenyament i aprenentatge, Recerca, Transferència de coneixement, Orientació internacional i Contribució al desenvolupament regional.

La Universitat Pompeu Fabra ha situat 26 dels 33 indicadors (un 78,8%) en la categoria de rendiment alt, i millora ostensiblement els resultats de l’edició anterior, quan va situar en aquesta màxima categoria 22 indicadors sobre 32, un 68,8%.

D’aquesta manera, la UPF, igual que en l’edició 2016, es converteix en la universitat de l’Estat amb més bons resultats globals, empatada amb la Universitat Autònoma de Barcelona (també amb 26 indicadors amb alt rendiment), i per davant de la Universitat de Navarra, amb 22.

Els resultats de rendiment no són absoluts, sinó relatiu, ja que s'estableixen en comparació amb les dades del conjunt d'universitats participants i estan ponderades segons la mida de les institucions.

26 indicadors amb alt rendiment, repartits entre cinc dimensions

Dels 33 indicadors estudiats, la UPF obté un alt rendiment alt en 26, en una escala que es completa amb els items de rendiment mitjà, rendiment reduït i sense dades.

La Universitat destaca especialment en l'àmbit d’Orientació internacional, en el qual obté alt rendiment en el total d’indicadors estudiats (sis de sis): són els de titulacions impartides en un idioma estranger en grau, titulacions impartides en un idioma estranger en màster, mobilitat d’estudiants, professors estrangers, tesis doctorals internacionals i publicacions internacionals.

En l’àmbit de Recerca, aconsegueix un alt rendiment en nou dels deu indicadors analitzats: fons externs de recerca (liquidats), fons externs de recerca (captats), publicacions per professor, impacte normalitzat de les publicacions, publicacions altament citades, post-doctorats, nombre mitjà de trams de recerca i professors funcionaris sense trams.

En Transferència de coneixement, puntua amb alt rendiment en sis dels vuit indicadors: fons privats, publicacions amb empreses, patents concedides per professor, sol·licitud de patents amb empreses privades i publicacions citades en patents.

En Ensenyament i aprenentatge, en quatre sobre sis: taxa de graduació en el grau, taxa de graduació en el màster, taxa de graduació normativa en el grau, taxa de graduació normativa en el màster.

Finalment, en Contribució regional (un sobre tres): publicacions regionals

Els indicadors que no ha obtingut un alt rendiment han estat set: estudiants d’altres comunitats autònomes en el grau, estudiants d’altres comunitats autònomes en al màster, producció artística, spin-offs, ingressos per llicències, practiques en empreses de la regió i fons de recerca regionals.

Una eina interactiva pràctica i adaptable a les necessitats

El rànquing de la Fundación CyD, que utilitza la filosofia de l'U-Multirank de la Comissió Europea, fet a partir d'indicadors relatius, vol ser una eina interactiva i comparativa en què sigui l'usuari qui busqui i seleccioni les universitats en base a categories que ell consideri importants.

Està pensat per aportar informació i criteris de decisió tant a futurs estudiants, responsables universitaris, docents, investigadors, administracions públiques competents, empreses i altres agents socials que vulguin establir vincles amb una universitat.

El rànquing d’enguany augmenta els ítems analitzats respecte a l’edició anterior, tant en nombre d’universitats (de 63 a 66), àmbits de coneixement (de 14 a 17, ja que hi afegeix enginyeria civil, enginyeria industrial i enginyeria química) i indicadors (de 32 a 33), que permeten identificar els nivells de rendiment, tant per universitats com per àmbits de coneixement.

Les dades incloses en l’anàlisi provenen de diverses fonts, amb l’objectiu de facilitar una informació àmplia i completa: dades facilitades per les pròpies institucions directament, dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, dades bibliomètriques i de patents.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact