Vés enrere La Pompeu Fabra, la primera universitat d’Espanya segons l’U-Multirank de la UE

La Pompeu Fabra, la primera universitat d’Espanya segons l’U-Multirank de la UE

La Universitat obté la màxima puntuació (A, molt bona) en onze dels setze indicadors que inclou el rànquing, i destaca sobretot en les dimensions de docència, recerca, internacionalització i implicació regional.

30.03.2017

 

La Universitat Pompeu Fabra ocupa la primera posició en la classificació d’universitats dins l’àmbit de l’Estat espanyol, en el marc de la quarta edició de l’U-Multirank. És una eina multidimensional elaborada per la Unió Europea, que permet comparar les universitats i que s’ha convertit en un instrument de referència per conèixer les fortaleses de cada institució per àmbits.

Aquest resultat, amb el qual manté la posició de l'any passat, és fruit d’una cerca feta amb un criteri ampli -universitats d’Espanya que imparteixen titulacions de grau, màster i doctorat- i sense modificar els indicadors que, per defecte, ja figuren en l'eina. La segona institució espanyola que apareix en el llistat (que inclou un total de 70 centres de l'Estat) és la Universitat de Mondragón; la tercera, la Universitat Autònoma de Barcelona, i la quarta, la Universitat Ramon Llull.


L'U-Multirank, creat el 2014 amb l'objectiu d'allunyar-se dels rànquings i de les llistes de classificacions "tancades" dels centres d'ensenyament superior, es basa en dades enviades per les pròpies universitats i d’altres obtingudes directament per la mateixa Unió Europea.

La UPF també apareix en el primer lloc de la classificació a escala europea (incloent tant països de la UE com de fora), d’entre un total de 814 universitats. Tot i que, en aquest cas, hi ha centres europeus que encara no proporcionen les dades en diversos dels àmbits sol·licitats. Les cinc primeres posicions a escala europea les completen les universitats Tècnica de Dinamarca, Erasmus de Rotterdam, Newcastle (Regne Unit) i Telecom ParisTech (França). 

 

Les puntuacions de la Pompeu Fabra en el rànquing

El rànquing divideix les puntuacions que obtenen les universitats en A (molt bona), B (bona), C (sobre la mitjana), D (per sota la mitjana) i E (fluixa). Dels setze indicadors contemplats, la UPF obté una A en onze (graduació en el temps previst en l’àmbit del grau, graduació en el temps previst en l’àmbit del màster, percentatge de citacions, publicacions de recerca, ingressos externs de recerca, ingressos per recursos privats, publicacions citades en patents, mobilitat dels estudiants, publicacions internacionals conjuntes, graduats treballant en la regió i publicacions regionals conjuntes).

En tres casos obté una B (rati de graduació en l’àmbit del grau, publicacions conjuntes amb socis industrials i ingressos de recursos regionals) i en dos casos més, una C (rati de graduació en l’àmbit del màster i patents premiades). En els gràfics, la ratlleta () significa que la dada no està disponible, bàsicament perquè la institució no ha enviat la informació sol·licitada, i la X que la informació de què disposa el rànquing no és aplicable perquè no compleix els requisits fixats.

Una eina que permet fer cerques a mida de l’usuari

L'U-Multirank és una eina que permet als estudiants, universitats, empreses, responsables polítics i governs fer comparacions ben fonamentades al voltant de les universitats de tot el món. La seva particularitat és que facilita a l'usuari escollir sota quins paràmetres elabora la seva tria. Així, per exemple, es poden triar les universitats en funció de la seva mida (petita, mitjana, gran); del tipus de títols que imparteixen (grau, màster, doctorat); del nivell d'ingressos que destinen a la recerca; de la seva procedència (per continent, país o regió), etc.

L'usuari pot escollir entre els diferents indicadors i l'eina fa la cerca de manera automàtica únicament entre les universitats que reuneixen aquests requisits. Posteriorment, l'aplicació avalua l'activitat de les institucions escollides en funció de cinc dimensions (docència, recerca, transferència de coneixement, internacionalització i implicació regional), entre els quals es reparteixen els diferents indicadors.

D'altra banda, l'eina permet consultar els resultats de diverses maneres. L'opció "estudiants" permet localitzar una universitat d'acord amb els interessos de l'usuari; l'opció "comparar" fa possible veure la comparativa de dues o més universitats, mentre que l'opció "D'un cop d'ull" permet consultar el perfil d'una universitat (perfil de la UPF).

La quarta edició d'U-Multirank és la més completa des del seu llançament el 2014. Contempla un total de prop de 1.500 institucions d’arreu del món (gairebé el doble que en la primera edició, i més de 150 respecte a l’any passat). Ha tingut un augment de la cobertura dels països, una xifra que ha pujat dels 70 de la primera edició als 99 de l’actual (l’edició 2016, van ser 93), amb 3.284 facultats i centres i 10.526 programes d'estudi.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact