Vés enrere La demanda per estudiar els graus de la UPF augmenta de manera global

La demanda per estudiar els graus de la UPF augmenta de manera global

La demanda en primera opció per al curs 2017-2018 s’ha incrementat quasi un 20% respecte a l’any passat, amb més de dues sol·licituds per cada plaça oferta. Medicina (UPF-UAB), amb gairebé catorze sol·licituds per plaça, ha estat la més demanada dins el sistema català pel que fa a aquesta titulació. El nou grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades ha tingut una ràtio entre demanda/oferta d’un 1,43. Quant a les notes de tall, la UPF situa tres titulacions entre les deu més elevades: Medicina; Filosofia, Política i Economia, i International Business Economics.

12.07.2017

 

Aquest ha estat un any històric pel que fa a les dades de preinscripció universitària en l’àmbit del grau a la Universitat Pompeu Fabra, ja que ha obtingut el nombre més elevat de sol·licituds en primera opció registrat mai fins ara des que es va implantar l'actual estructura de titulacions.

Així, la demanda en primera opció als estudis integrats (sense tenir en compte els centres adscrits) per al curs 2017-2018 ha augmentat quasi un 20% respecte a l’any passat, i ha passat de 4.537 sol·licituds a 5.435. Si ens fixem en tot el Grup UPF (tenint en compte els centres adscrits), ha pujat un 14,6% i s’ha situat en les 6.752 sol·licituds.

Les 5.435 sol·licituds que hi han hagut pel que fa als estudis integrats són per cobrir un total de 2.450 places, fet que situa el rati entre demanda i oferta en un 2,21, és a dir, més de dues places sol·licitades en primera preferència per cada plaça oferta. Aquestes xifres suposen també la ràtio més elevada de l’era dels graus, si bé sempre ha anat oscil·lant entorn el 2.

La UPF és la universitat que ha augmentat més la demanda en primera opció del sistema universitari públic català, que de mitjana ha baixat un 0,7%. A banda de la Pompeu Fabra, només la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha incrementat la demanda, amb un 4,5%, mentre que a la resta d’universitats ha disminuït.

Aquesta informació, corresponent a la primera assignació (juny) del procés de preinscripció universitària per al curs 2017-2018, s'ha fet pública aquest migdia per la Secretaria d’Universitats i Recerca i el Consell Interuniversitari de Catalunya. En la compareixença, s’ha destacat que el 88% dels estudiants ja tenen plaça assignada, gairebé un 67% en primera preferència.

Increment generalitzat de la demanda, amb un augment espectacular a Medicina

El grau en Medicina, impartit conjuntament entre la UAB i la UPF, ha tingut un augment molt fort de la demanda, ja que les sol·licituds pràcticament s’han duplicat, i han passat de les 404 a les 837. Aquestes xifres fan que tingui gairebé 14 (13,95) sol·licituds per plaça oferta, i se situa, dins el sistema públic català, com la titulació en Medicina més sol·licitada, per davant de la UB, i com a tercer grau més demanat globalment.

Dins dels 25 graus més sol·licitats en primera preferència en el conjunt del sistema català, a més de Medicina, també trobem les titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE), en l'11a. posició (505 sol·licituds); Dret, en la 13a. (463); Publicitat i Relacions Públiques, en la 20a. (375) i International Business Economics (IBE), en la 24a. (357).

En termes generals, en el 82% dels estudis oferts a la UPF (estudis integrats) la demanda és superior a l’oferta (23 de 28), mentre que el curs passat va ser del 74%. En el 60% dels graus la demanda supera en més de la meitat les places ofertes (amb un rati superior a l’1,5), un percentatge que l’any passat es va situar al 50%. Només en cinc estudis (17,8%) la demanda en primera opció és inferior a l’oferta.

Els estudis en què el rati entre demanda i oferta és superior a 2 són un total d’onze (el 39%), similar a l’any passat, i set d’aquests graus tenen un rati superior a 3: a banda de Medicina, trobem els graus en Publicitat i Relacions Públiques (4,7), International Business Economics (3,97), Global Studies (3,9), el doble grau en Criminologia i Polítiques de Prevenció Pública i Dret (3,5), Comunicació Audiovisual (3,16) i Periodisme (3,13).

En un segon grup d’estudis més sol·licitats, amb una demanda entre dues i tres sol·licituds per plaça, hi ha Administració i Direcció d’Empreses (2,97), el doble grau en Dret i ADE-Economia (2,76), i Filosofia, Política i Economia (2,58), una titulació organitzada per l'Aliança 4 Universitats. Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (2,2) entra en aquest grup per primer cop.

El nou grau en Enginyeria Matemàtica i Ciència de Dades, impartit per l’Escola Superior Politècnica (ESUP), ha obtingut uns bons resultat en la preinscripció, amb una ràtio d’1,43, i se situa en un grup de titulacions entre una i dues sol·licituds per plaça, en què també hi trobem el Grau Obert, que amb un 1,6, augmenta notablement la ràtio del curs passat, que va ser de 0,90.

Altres graus situats en aquesta franja són Enginyeria Biomèdica (1,95), Biologia Humana (1,78), Dret (1,78), Ciències Empresarials-Management (1,71), Economia (1,51), Enginyeria Informàtica (1,44), Traducció i Interpretació (Anglès) (1,31); Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (1,28), Llengües Aplicades / Traducció i Interpretació (Anglès) (1,13) i Ciències Polítiques (1,04),

Finalment, el grup d’estudis en els quals la demanda en primera opció no supera l’oferta es manté estable: Humanitats (0,98), Relacions Laborals (0,83), Llengües Aplicades (0,72); Traducció i Interpretació (alemany-Francès-Llengua de Signes Catalana) ( 0,76) i Enginyeria de Xarxes de Comunicació (0,5).

En més del 60% dels estudis oferts per la UPF, la nota de tall és superior al 9

La UPF ha situat tres de les seves titulacions entre les deu amb la nota de tall més elevada del sistema públic català: Medicina (UPF-UAB), amb un 12,84, en la tercera posició; Filosofia, Política i Economia (12,61), en la vuitena, i International Business Economics (12,44), en la desena. Global Studies, amb un 12,35, se situa en la 13a. posició, mentre que l’any passat ocupava la 18a.

Si ens centrem en els estudis integrats, les notes de tall han augmentat en la majoria d’estudis, fins i tot, en algun cas, en aquelles titulacions en les quals la demanda en la primera opció no ha arribat a superar l’oferta: les notes de tall també venen determinades pel fet que cada vegada més estudiants accedeixen a la universitat amb notes més elevades.

Així, en 17 dels 28 estudis (prop del 61%) la nota de tall és superior a 9 (la puntuació màxima és de 14). Com l’any passat, cinc estudis tenen una nota de tall superior a 12: Medicina (12,84), Filosofia, Política i Economia (12,61), International Business Economics (12,44), Estudis Globals (12,35) i Biologia Humana (12,07).

En onze titulacions (dues més que el curs passat) la nota de tall s’ha situat entre el 10 i el 12: Enginyeria Biomèdica (11,92), Dret/ADE-Economia (11,90), Periodisme (11,79), Grau Obert (11,69), Publicitat i Relacions Públiques (11,37), Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret (11,33), Comunicació Audiovisual (11,19), Administració i Direcció d’Empreses (10,90), Economia (10,38), Ciències Empresarials-Management (10,25) i Dret (10,09).

El grup de titulacions amb notes de tall entre 6 i 10 ve encapçalat pel nou grau en Enginyeria Matemàtica de Ciència de Dades, amb un 9,89. A continuació trobem Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (8,40) Ciències Polítiques i de l’Administració (8,40), Enginyeria Informàtica (8,15), Traducció i Interpretació (Anglès) (7,47), Enginyeria en Sistemes Audiovisuals (6,61) i Relacions Laborals (6,04). Entre 5 i 6, només trobem el cas de Llengües Aplicades/Traducció i Interpretació (Anglès) (5,59).

Pel que fa a les titulacions amb nota de tall de 5, són Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, Humanitats, Llengües Aplicades, Traducció i Interpretació (Alemany, Francès i Llengua de Signes) i Enginyeria Telemàtica.

Variabilitat en les notes de tall als centres adscrits

En les titulacions pertanyents als centres adscrits, les notes de tall han estat força variables respecte a l’any passat. Les notes de tall més elevades han estat per a Negocis i Màrqueting Internacional (ESCI), amb un 9,26; Fisioteràpia (ESCS-Tecnocampus), amb un 9,20; les Infermeries, del Mar (8,23) i de Mataró (8,04) i ADE i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals (EUM-Mataró), amb un 8,20.

Dues titulacions que han baixat la seva nota de tall han estat Bioinformàtica (ESCI), que ha passat de 7,91 a un 5, i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (ESCS-Tecnocampus), amb una lleugera baixada, de 8,11 a 7,44.

> Notes de tall, primera assignació (juny 2017)

 

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact