Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Vés enrere La UPF ofereix, per primera vegada a l’Estat, una línia de recerca doctoral aplicada en Comunicació

La UPF ofereix, per primera vegada a l’Estat, una línia de recerca doctoral aplicada en Comunicació

Una iniciativa capdavantera del Departament de Comunicació per tal de canalitzar els reptes dels nous models i processos de creació de coneixement. Pràctiques aplicades, creatives, analítiques, tecnològiques o artístiques que passen a formar part de manera intrínseca del procés d’investigació.

20.11.2019

Imatge inicial

Per tal de canalitzar els reptes dels nous models i processos de creació de coneixement, que són ja una realitat en altres països, el Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra acaba de regular per primera vegada a l’Estat una línia de recerca doctoral aplicada en Comunicació: Tesi per projecte de recerca aplicada

El propòsit d’aquesta nova modalitat de recerca és la d’experimentar a través de la pràctica en la generació de nous models i formes de coneixement

“Aquesta iniciativa és una realitat establerta en l’àmbit de recerca en països com el Regne Unit, Estats Units, o alguns països europeus, i és coneguda internacionalment sota el nom de Practice-based Research”, explica Carlos Alberto Scolari, responsable del programa de doctorat del Departament de Comunicació de la UPF. “La iniciativa també està inspirada en els projectes de tesis doctorals “industrials”, absolutament establerts a nivell europeu, i exitosament promoguts en el sistema universitari català per la Generalitat de Catalunya”, explica Scolari.

Fins ara, en l’àmbit de les ciències socials, el procés de recerca doctoral estava habitualment centrat en la producció d’una memòria de recerca, que en alguns casos venia acompanyada d’alguna publicació científica o d’alguna presentació en congressos acadèmics. “En aquest model clàssic la realització de productes, continguts, prototips, d’experimentació en nous formats, o de creació artística, no tenien cabuda majoritàriament en el sistema de recerca espanyol”, explica Carles Sora professor del Departament de Comunicació i investigador visitant del Massachusetts Institute of Technology (MIT) (EUA) així com  coordinador de la comissió que ha impulsat i dissenyat aquesta proposta innovadora de doctorat a la UPF.

“I eren molts pocs els casos en que el procés de recerca doctoral tenia una aplicació concreta amb vida posterior al projecte, més enllà de la universitat, o que es realitzava amb la participació activa d’algun agent de la societat”, afegeix Sora.

Una nova modalitat de doctorat amb un doble objectiu

L’objectiu d’aquesta nova modalitat de doctorat és doble. Per una banda, es volen fomentar els projectes doctorals que facin ús de metodologies aplicades que generin noves formes de coneixement no exclusivament escrites. I de l’altra, es vol afavorir la transferència de coneixement en els processos de recerca doctoral en col·laboració amb altres institucions (empreses, associacions, institucions, col·lectius, centres, ONGs, etc.). Afavorir la relació i l’aplicació del projecte de recerca durant el procés afavoreix molt el seu posterior desenvolupament, difusió i impacte.

En la recerca aplicada, l’originalitat i l’avenç del coneixement es desenvolupa a partir de pràctiques aplicades, creatives, analítiques, tecnològiques o artístiques que formen part de manera intrínseca del procés d’investigació

Una idea generadora de nous models de coneixement

En aquesta nova modalitat basada en la recerca aplicada, l’originalitat i l’avenç del coneixement es desenvolupa a partir de pràctiques aplicades, creatives, analítiques, tecnològiques o artístiques que formen part de manera intrínseca del procés d’investigació. Els productes resultants (obres de creació, anàlisis, dades, software, prototipus, productes, mètodes, etc.) juntament amb la memòria de la recerca, representen un contingut indissociable.

El propòsit d'aquesta iniciativa "Tesi per projecte de recerca aplicada"  és la d’experimentar a través de la pràctica en la generació de nous models i formes de coneixement. La voluntat final és que aquests nous models i formes resultants donin resposta a qüestions concretes de la societat, o que obrin nous horitzons en els seus respectius àmbits. 

Una iniciativa que és capdavantera en consolidar i regular oficialment en un doctorat en Comunicació noves formes de coneixement aplicades. Amb això, el Departament de Comunicació amplia la seva oferta de línies de tesi doctoral arribant a les tres modalitats: tesi monogràfica (el model canònic), tesi per compendi de publicacions (instaurada fa pocs anys) i la nova modalitat de tesi per recerca aplicada

Multimèdia

Perfils dels protagonistes:

Carlos Alberto Scolari
Carles Sora

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació