Vés enrere

Un estudi proposa el contrast com a categoria independent, en llengua de signes catalana i dins el camp de l'estructura informativa

Un estudi proposa el contrast com a categoria independent, en llengua de signes catalana i dins el camp de l'estructura informativa

Una recerca doctoral que està duent a terme Alexandra Navarrete, al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, que li ha valgut guanyar el segon premi com a millor presentació al 52è. congrés anual de la Societas Linguistica Europaea (SLE) celebrat del 21 al 24 d’agost a Leipzig (Alemanya).

18.09.2019

 

Alexandra Navarrete González, membre del LSC Lab i del Grup de Lingüística Formal (GLiF) al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (DTCL) de la UPF, que està realitzant la seva tesi doctoral sobre estructura informativa en llengua de signes catalana, va participar com a ponent en el 52è. congrés anual de la Societas Linguistica Europaea (SLE) que es va celebrar del 21 al 24 d’agost a Leipzig (Alemanya). La seva comunicació va guanyar el segon premi com a millor presentació.

Al congrés del SLE s’hi tractaven diferents temes de lingüística general i Navarrete va participar en un workshop sobre estructura informativa en llengües orals i llengües de signes (Managing Information Structure in Spoken and Sign Languages).

En la llengua de signes catalana (LSC) el contrast s’expressa principalment mitjançant moviments del tors i del cap, d’esquerra a dreta, en combinació amb l’ús de localitzacions oposades a l’espai sígnic per localitzar els referents contrastats

La recerca proposa que en oracions com ara ‘La Giorgia és lingüista i la Raquel és intèrpret’ hi ha contrast entre els referents ‘Giorgia’ i ‘Raquel’, i entre ‘lingüista’ i ‘intèrpret’. En la llengua de signes catalana (LSC), aquest contrast s’expressa principalment mitjançant moviments del tors i cap, d’esquerra a dreta, en combinació amb l’ús de localitzacions oposades a l’espai sígnic per localitzar els referents contrastats.

En LSC es poden distingir almenys tres tipus de contrast: paral·lel, selectiu i correctiu: diferents graus de contrastivitat

A més, a partir de dades empíriques,  l’autora observa que en LSC es poden distingir almenys tres tipus de contrast: paral·lel, selectiu i correctiu, que impliquen diferents graus de contrastivitat, essent el contrast paral·lel el menys marcat i el contrast correctiu el més marcat, és a dir el que implica un grau més alt de contrastivitat.

Tots els tipus de contrast s’expressen mitjançant la mateixa combinació bàsica de marcadors, però els que impliquen un grau més alt de contrastivitat (selectiu i correctiu) es correlacionen amb marcadors prosòdics addicionals: assentiment repetit amb el cap en el cas del contrast selectiu i un cop brusc de cap en el cas del contrast correctiu.

Els resultats obtinguts donen suport a teories que argumenten que el contrast és una categoria independent en el camp de l’estructura informativa que es solapa amb altres nocions com ara el focus i el tòpic.

Treball de referència:

Alexandra Navarrete-González (2019), “The marking and interpretation of contrast in Catalan Sign Language”, 52è. congrés anual de la Societas Linguistica Europaea (SLE), Leipzig (Alemanya), 21-24 d’agost.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Perfils dels protagonistes:

Perfiles de los protagonistas:

Profiles of the protagonists:

Alexandra Navarrete

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit