Vés enrere

7 dels graus oferts per la Pompeu Fabra situen la seva nota de tall per sobre del 12

7 dels graus oferts per la Pompeu Fabra situen la seva nota de tall per sobre del 12

La UPF ha rebut 4.305 sol·licituds en primera preferència, xifra que dóna un rati entre demanda i oferta d’1,8, pràcticament dues sol·licituds per cada plaça oferta.

12.07.2019

Imatge inicial

La UPF, pel que fa als seus estudis integrats ofereix 2.405 places de nou accés per al curs 2019-2020, que han tingut 4.305 sol·licituds, xifres que donen un rati entre demanda i oferta d’1,8, pràcticament dues sol·licituds per cada plaça oferta. 

19 dels 29 estudis de grau que ofereix la UPF (un 65,5%) tenen una nota de tall superior a 9 (la puntuació màxima és de 14), una més que el curs passat, fet que reforça la idea que els estudiants cada cop aconsegueixen notes de tall més altes per accedir a la Universitat. Dos d'aquests graus es troben entre els deu que tenen les notes de tall més altes del sistema universitari català: Filosofia, Política i Economia, amb un 12,888, ocupa la tercera posició, i Medicina, impartida conjuntament amb la UAB, amb un 12,648, la novena.

Dos graus es troben entre els deu que tenen les notes de tall més altes del sistema universitari català: Filosofia, Política i Economia, amb un 12,888, ocupa la tercera posició, i Medicina, impartida conjuntament amb la UAB, amb un 12,648, la novena.

És remarcable el fet que el grau en Filosofia, Política i Economia és l’única titulació dels àmbits humanístic i de les ciències polítiques i socials que se situa en el top ten de les notes de tall del sistema universitari català, que encapçala el grau en Física i Matemàtiques de la UAB, amb un 13,418.

Cinc graus més de la Universitat Pompeu Fabra tenen una nota de tall superior a 12: International Business Economics (12,436); Global Studies (12,272); el doble grau en Dret + ADE/Economia (12,112); Enginyeria Biomèdica (12,085), i Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica (UPC-UPF) (12,024).

Pel que fa als centres adscrits, la notes es mantenen força estables amb relació al curs passat, i 11 tenen una nota de tall superior a 5. Fisioteràpia (ECS-Tecnocampus) (9,358) és l’estudi que té la nota de tall més alta, seguit de Negocis i Màrqueting Internacional (ESCI-UPF) (9,218) i de les Infermeries, la del Mar (8,479) i la de Mataró (8,180).

Notes de tall de la UPF, primera assignació, juny del 2019

En termes generals, la demanda en primera opció a la Universitat disminueix lleugerament (268 sol·licituds menys) i de manera homogènia. Els graus amb més sol·licituds en primera preferencia han estat: Dret (472); Medicina (364);Administració i Direcció d’Empreses (364); Publicitat i Relacions Públiques (312); International Business Economics (281); Comunicació Audiovisual (248); Economia (228); doble grau en Dret + ADE/Economia (205); Ciències Empresarials-Management (191), i Relacions Laborals (176).

En el 86% dels estudis oferts a la UPF la demanda és superior a l’oferta (25 dels 29 graus) i en onze dels estudis el rati és superior a dos

En el 86% dels estudis oferts a la UPF la demanda és superior a l’oferta (25 dels 29 graus) i en onze dels estudis el rati és superior a dos: Medicina (que té 6,07 sol·licituds per plaça oferta); doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret (5,1); Filosofia, Política i Economia (4,43); Publicitat i Relacions Públiques (3,9); International Business Economics (3,12); Comunicació Audiovisual (3,1); Global Studies (2,88); Enginyeria Biomèdica (2,3); doble grau en Dret + ADE/Economia (2,28), i Administració i Direcció d’Empreses (2,14).

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit