Vés enrere L’envelliment actiu explica fins a un 30% de les diferències en salut entre la gent gran

L’envelliment actiu explica fins a un 30% de les diferències en salut entre la gent gran

L'estudi, fet pels professors del Departament de Ciències Polítiques i Socials Bruno Arpino i Aïda Solé-Auró, en el marc del projecte CREW, remarca que l'envelliment actiu està associat a nivells elevats d'educació.
08.03.2018

 

El treball remunerat, el voluntariat, la cura dels néts i altres activitats socials, com fer esport, són bones per a la salut de la gent gran. De fet, quan les persones majors de 65 anys són més actives, es perceben a si mateixes, i són objectivament, més saludables.

A més, l'envelliment actiu està associat a nivells superiors d'educació: el grau de participació en les activitats entre persones grans amb diferent formació és responsable de fins al 30% de les diferències observades quant a salut directament relacionades amb el nivell d'estudis.

Es tracta dels resultats d’un estudi realitzat pels professors del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF Bruno Arpino, codirector del Centre d'Investigació i Desenvolupament en Metodologia de l'Enquesta (RECSM), conjuntament amb Aïda Solé-Auró, membre del Grup de Recerca en Sociodemografia (DemoSoc).

La recerca, que s’emmarca en el projecte europeu CREW (Care, Retirement & Wellbeing of Older People Across Different Welfare Regimes), es va publicar l’any passat com a article científic a la revista Journal of Aging and Health. Hi analitza les desigualtats en salut entre persones grans amb diferents nivells educatius utilitzant tres mesures diferents: percepció subjectiva de l'estat general de salut, depressió, i, finalment, limitacions físiques.

Segons Arpino i Solé-Auró, "La hipòtesi fonamental que volíem provar era si aquestes desigualtats (o part d'elles) poden explicar-se pel diferent grau d'envelliment actiu de les persones grans, és a dir, pel nivell individual de participació en activitats com ara el treball remunerat, el voluntariat, les activitats socials i la cura dels néts. Hem detectat que, per a alguns indicadors de salut, fins a un 30% de les desigualtats s'expliquen pel diferent grau d'envelliment actiu de la gent gran, i que les persones grans amb educació superior tendeixen a ser més actives".

Afegeixen també que "La contribució és especialment important si ens referim a la participació en el mercat de treball i en les activitats voluntàries i socials, tot i que és més marginal pel que fa a la cura dels néts. Això no vol dir que tenir cura dels néts no sigui rellevant per als propòsits de l'envelliment actiu, sinó que simplement no ajuda a explicar les desigualtats socioeconòmiques en termes de salut”.

Ús de dades al llarg del temps per evitar males interpretacions

Encara que és difícil establir definitivament l'existència d'un vincle causa-efecte entre l'hàbit de dur a terme diverses activitats i la garantia de la salut en la vellesa, aquest estudi, segons els autors, es va plantejar precisament per intentar descartar la possibilitat d'invertir la causalitat (és a dir, que les persones grans més saludables solen ser més actives precisament a causa del seu bon estat de salut).

Els investigadors expliquen que per aquest motiu es van utilitzar dades longitudinals: “A l’inici de la investigació es van mesurar les condicions de salut dels participants i el seu nivell d'implicació en diverses activitats, i vam veure com l'hàbit inicial de dur a terme diversos tipus d'activitats estava associat a un millor estat de salut dos anys més tard".

El projecte CREW, en el qual s’emmarca l’estudi, està centrat en les relacions entre la cura, la jubilació i la qualitat de vida de la gent gran en diferents règims de benestar. Amb la participació d’un consorci de sis institucions europees, coordinades per la UPF, té una durada de tres anys (2017-2019) i forma part del programa Joint Programming Initiative (JPI) "More Years, Better Lives", finançat per la Comissió Europea.

Referència del treball: Bruno Arpino i Aïda Solé-Auró: "Education inequalities in health among older European men and women: the role of active aging" (agost 2017). Journal of Aging and Health

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact