Vés enrere Els grups petits lideren; els grans, controlen

Els grups petits lideren; els grans, controlen

Aquesta recerca, en què ha participat l'investigador postdoctoral Jesús Bas del Centre de Cognició i Cervell de la UPF, permet entendre com la mida i el seu estatus social influeixen per definir quins grups controlen i quins grups lideren.
25.11.2021

Imatge inicial

Com s'estableixen les relacions entre els grups? I com aprenem a distingir qui són els que lideren i qui són els que controlen? En una publicació liderada per investigadors del Departament de Psicologia de la Universitat de Chicago amb la col·laboració de l'investigador postdoctoral Jesús Bas del Centre de Cognició i Cervell (CBC) de la UPF, van trobar que és més intuïtiu entendre qui té el control en una situació de conflicte, que reconèixer qui lidera. L'estudi es va publicar a la revista Child Development.

Els éssers humans tendim a formar grups socials. Dins d'aquests grups es formen diferents rols, per exemple, alguns individus/grups tenen més control sobre els recursos compartits i altres tenen més capacitat per liderar els altres. “Però cada grup és diferent de la resta, té les seves pròpies característiques i aquestes es configuren d'una manera completament específica”, explica Bas, del Laboratori de Percepció i Adquisició de la Parla del CBC, “per això vam decidir estudiar dues característiques i veure com interactuaven, aquestes són: la mida del grup i l'estatus social”.

La mida del grup pot influir en les expectatives de cada grup. Per exemple, en una situació on hi ha un conflicte, els grups més grans tenen una major "força en números" i, per tant, és més probable que siguin els que controlin el que passi si es produeix un conflicte. Amb altres variables de la jerarquia social, però, la mida no sol ser el factor més important i no sempre el grup més gran és el que té un estatus social més alt, és el cas del lideratge. "Les jerarquies basades en el lideratge sovint adopten una estructura piramidal, amb un grup numèricament més petit d'individus que ocupen la posició més alta", esmenten a l'article els investigadors.

Als adults les respostes van ser molt clares: els grups més petits s'encarregaven de prendre les decisions i de liderar. Però si es tracta d'aconseguir alguna cosa, el grup gran té la paraula

A l'estudi van participar 384 nens d'edats entre els 3 i els 10 anys i 610 adults i se'ls mostraven imatges amb dos grups de mida diferent. Se'ls van mostrar grups amb proporcions diferents (1:19; 2:18; 5:15; 8:12). Tot seguit, se'ls preguntava quin grup creien que tenia control o quin grup creien que liderava.

Als adults les respostes van ser molt clares: els grups més petits s'encarregaven de prendre les decisions i de liderar. Però si es tracta d'aconseguir alguna cosa, el grup gran té la paraula.

Amb els infants les respostes van ser menys clares. Els nens de totes les edats van assumir sempre que el grup que tenia el control era el grup més gran (resultats idèntics al dels adults). No passava el mateix amb la pregunta sobre el lideratge, els investigadors van trobar que aquest concepte no era igualment compartit per tots els infants. Es va observar que l'edat dels participants i la mida relativa dels grups presentats influïa en les respostes: com més edat i més diferència entre els grups, més tendència a pensar com els adults.

Les conclusions de l'estudi reflecteixen que la manera com s'entén/infereix l'estatus social d'un grup és molt variada. En determinades situacions són la mida i la força els components estructurals de l'estatus social, en altres, poden ser qualitats que no es veuen a simple vista, com la intel·ligència o la capacitat de lideratge.

"Tots els grups d'edat estudiats admeten sense variació que la mida és clau per saber qui és qui controla una situació de conflicte", continua Bas. “Però amb el lideratge no passa el mateix, és menys intuïtiu, veiem que és un concepte més difícil d'entendre i que es va aprenent amb el temps; això passa perquè les raons perquè un individu/grup pugui liderar són més subtils”.

Les conclusions de l'estudi reflecteixen que la manera com s'entén/infereix l'estatus social d'un grup és molt variada. En determinades situacions són la mida i la força els components estructurals de l'estatus social, en altres, poden ser qualitats que no es veuen a simple vista, com la intel·ligència o la capacitat de lideratge

Des d'una edat molt primerenca, els infants detecten i paren atenció a diferents característiques dels grups socials (per exemple, el gènere, la raça, l'idioma, la nacionalitat, etc.). Aquest estudi mostra que també són sensibles les dimensions relatives i l'estatus social dels grups. Això és molt important ja que el raonament que els infants facin sobre els grups socials que els envolten pot influir en la manera d'interactuar-hi.

El pas següent de la investigació de Jesús Bas és treballar amb altres variables i veure com interactuen entre elles. “Aquest estudi és només el primer pas, especialment perquè els grups no solen tenir només dues característiques. La idea és incloure posteriorment més variables com el gènere o l'edat i obtenir dades més completes”, conclou l'investigador.

Article de referència:

Heck, I. A., Bas, J., & Kinzler, K. D. (2021). Small groups lead, big groups control: Perceptions de numerical group size, power, and status across development. Child Development, 00, 1–15. https://doi.org/10.1111/ cdev.13670

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

10. reducció de les desigualtats
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació