Vés enrere La UPF aprova el Pla d’Inclusió 2017-2021, que s’adapta a les noves necessitats socials

La UPF aprova el Pla d’Inclusió 2017-2021, que s’adapta a les noves necessitats socials

El nou pla cobreix tots els col·lectius de la Universitat (estudiants, personal docent i investigador, i d'administració i serveis) i amplia el seu radi d’acció, ja que engloba tant les necessitats especials com les econòmiques.

01.03.2017

 

El Pla d’Inclusió de les Persones amb Necessitats Especials i en Risc d’Exclusió Socioeconòmica a la UPF 2017-2021”, que va ser aprovat en el darrer Consell de Govern de la Universitat, substitueix l’anterior pla, vigent des del 2010, que contemplava únicament l’àmbit de les necessitats especials, i se circumscrivia majoritàriament al col·lectiu dels estudiants.

El Pla d’Inclusió 2017-2021 respon a quatre principis rectors: assumpció de la diversitat i de la pluralitat; igualtat d’oportunitats; responsabilitat social, i tranversalitat i compromís de participació. Amb aquests principis, es preveu contribuir al desenvolupament del Pla i fer de la UPF una institució d’ensenyament superior inclusiva, que evita la discriminació de les persones amb necessitats especials o específiques i que vetlla per la igualtat d’oportunitats de les persones en risc d’exclusió econòmica.

“Amb el nou pla, hem volgut ampliar les mires, que no tan sols el públic objectiu fossin els estudiants, sinó obrir-lo a les necessitats dels altres col·lectius de la Universitat: personal d’administració i serveis i personal docent i investigador”, afirma Mònica Figueras, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció de la UPF.

“A banda de l’eix de les necessitats especials, que ja estava contemplat fins ara, hem obert un altre eix, el de les necessitats econòmiques, en la línia de fer una universitat accessible per a tothom i facilitar l’accés a la universitat de persones amb talent que no s’ho poden permetre”, assegura Mònica Figueras, que destaca el notable augment del nombre de unitats i serveis de la Universitat implicats en aquest repte.

Més de 130 mesures, al voltant de les necessitats especials i les desigualtats socioeconòmiques

Per assolir la finalitat del Pla, i atenent els dos camps d’actuació que contempla –necessitats especials i desigualtats socioeconòmiques–,  es formulen diversos objectius generals (quatre per cadascun dels dos eixos) i s’estableixen els àmbits d’actuació que els corresponen, els quals es desplegaran segons la disponibilitat pressupostària de la institució.

De fet, segons la vicerectora, quant a les accions referents a les desigualtats socioeconòmiques (més de vuitanta), algunes d’elles ja s’havien impulsat en els darrers anys, com ara el Programa Horitzons per a estudiants d’entorns desafavorits, les beques salari o les ajudes per a situacions sobrevingudes. Però amb el nou pla, el que s’ha fet és “buscar un context on emmarcar aquestes accions, inserir-les en un full de ruta i impulsar-ne de noves”.

D’altra banda, dins de l’eix de les necessitats especials (que inclou una cinquantena d’actuacions en total) el nou pla contempla per primera vegada un programa específic adreçat a estudiants d’alta capacitat, de participació voluntària, amb una desena de mesures. Crear una comissió d’experts per elaborar un programa estimulant per a aquest col·lectiu, donar suport als tutors perquè puguin atendre les seves necessitats especifiques o estudiar la possibilitat de cursar graus a dobles velocitats, es troben entre les mesures proposades.

Com s’ha elaborat el nou pla d’inclusió de la UPF?

L’elaboració del nou Pla d’Inclusió de la UPF, que és el resultat del desplegament del Pla Estratègic UPF 2016-2025, és fruit d’actuacions, consultes i anàlisis diverses. A nivell extern, s’han consultat informes, normativa especifica i exemples de bones pràctiques d’universitats internacionals. A nivell intern, és fruit, en primer lloc, de l’experiència del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) que durant aquests anys ha esdevingut el centre en matèria d’atenció a l’estudiant amb necessitats especials.

En segon lloc, de les més de quaranta entrevistes realitzades a persones expertes, professorat i personal dels diferents serveis i unitats implicats en el desplegament. I en tercer lloc, s’ha tingut en compte l’expertesa de dues comissions específiques, una per a cadascun dels dos eixos que inclou el Pla: el grup de Treball per a la Igualtat Econòmica dels Estudiants (ja existent), i un nou grup de treball específic per a l’àmbit de les necessitats especials.

Ambdós grups han estat integrats per representants dels diferents col:lectius de la Universitat, dels beneficiaris del Pla i l de les àrees implicades en la seva implementació. Dins de l’eix d’inclusió, estudiants i treballadors amb alguna discapacitat han participat en aquest segon grup de treball.

 

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact