Vés enrere La UPF instaura un programa de beques salari per a estudiants de nou accés amb dificultats econòmiques

La UPF instaura un programa de beques salari per a estudiants de nou accés amb dificultats econòmiques

La primera edició, que es posarà en marxa el curs 2016-2017, inclourà cinc beques dotades de 600 euros mensuals al llarg de la durada del grau, la gratuïtat anual de la matrícula i un programa d’acompanyament i tutorització dels estudiants.

26.02.2016

 

El Consell de Govern de la UPF ha aprovat recentment un programa de beques salari, adreçat a joves estudiants amb un bon expedient acadèmic que es trobin en condicions d'accedir a la Universitat per primera vegada el curs 2016-2017, però que ho facin des d'una situació econòmica desafavorida.

En aquesta primera edició del programa, que no té precedents en els 25 anys d’història de la UPF, estan previstes cinc beques amb una dotació de 600 euros mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic. Seran renovables al llarg dels anys de durada del grau triat, previ compliment de requisits establerts en cada convocatòria.

A més de les beques salari, el programa inclou dues prestacions més: d’una banda, la gratuïtat de la matrícula a l'inici de curs, durant els anys de durada del grau (lligada a l’obtenció de la beca de la convocatòria del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports); i de l’altra, l'acompanyament, mentoria i tutorització dels estudiants, sota la supervisió d'experts de la Universitat.

“La UPF, com a universitat pública compromesa en la millora de la societat, vol afavorir l’accés d’estudiants amb talent, amb independència dels seus recursos econòmics i els del seu entorn familiar. Som una universitat oberta, accessible, i ningú que vulgui estudiar a la UPF s’ha de quedar fora per diners”, afirma Mònica Figueras, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció de la UPF i presidenta de la Comissió d'Adjudicació de les beques salari.

La vicerectora recalca que el programa s’emmarca en el Pla Estratègic 2016-2025, recentment aprovat: “El Pla preveu que la Universitat desenvolupi polítiques d’inclusió, amb l’objectiu de forjar una comunitat socialment responsable que combati les desigualtats, i aposta per fer que la Universitat sigui una eina d’integració social”, afirma.

Aquesta iniciativa va sorgir en el marc de la Comissió per a la Igualtat Econòmica dels Estudiants de la Universitat, que va néixer fa dos anys. La comissió, que es reuneix dues vegades cada curs acadèmic, està formada per persones dels diferents col·lectius de la comunitat universitària, i fa diverses propostes a favor de la inclusió dels estudiants a la UPF.

Criteris d’atorgament i renovació dels ajuts

La Comissió d’Adjudicació, que podrà sol·licitar les entrevistes personals amb els candidats o amb membres de la seva unitat familiar que consideri oportunes, tindrà en compte diferents criteris alhora de valorar les sol·licituds que compleixin els requisits.

Els criteris de concessió, per ordre d'importància, són els següents: la situació econòmica de la unitat familiar de l’estudiant, l’escrit de motivació del beneficiari, la carta de la direcció del centre de secundària de procedència i la nota mitjana de l’expedient de batxillerat.

La beca es considerarà renovada per al curs 2017-2018 sempre que l’estudiant finalitzi l’any acadèmic 2016-2017 amb la totalitat de les assignatures superades i no se sobrepassin els anys de durada dels estudis del grau matriculat.

D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, el vicerector o vicerectora que presideixi la Comissió d’Adjudicació determinarà el nombre de beques salaris ofertes cada curs, per les quals la UPF cercarà fórmules de finançament.

Aquesta primera edició comptarà amb el suport del Banco Santander, en el marc del conveni de col·laboració que la UPF i l’entitat financera van signar el mes de novembre del 2015.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact