Vés enrere

Ja s'han fet públics els resultats de les eleccions al Claustre

Ja s'han fet públics els resultats de les eleccions al Claustre

En els col·legis i circumscripcions en què ha estat necessari fer eleccions, la participació s’ha situat en l’11,5% de mitjana dels estudiants de grau, el 43% del personal d'administració i serveis i entre el 28 i el 56,5% quant al professorat.

16.03.2016

 

La Junta Electoral ja ha publicat els resultats oficials i ha proclamat de manera provisional els candidats electes de les Eleccions al Claustre Universitari 2016, en les quals s'escollien els representants del professorat, estudiants i personal d'administració i serveis dins el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària.

Les votacions, realitzades de manera electrònica, van tenir lloc en la jornada electoral del 15 de març i en el període de vot avançat, entre el 9 i el 14 de març. Avui, 16 de març, i fins al 21 d'aquest mes, s’obre el termini per interposar recurs davant la Junta electoral, mentre que el 23 de març tindrà lloc la proclamació definitiva dels candidats electes.

En diversos col·legis i circumscripcions no ha calgut fer eleccions, ja que el nombre de candidatures presentades ha estat igual o inferior al de llocs a cobrir dins el Claustre.

Participació entre el personal docent i investigador

Entre el col·lectiu del personal docent i investigador, els col·legis electorals i departaments on s’han fet eleccions han estat els següents: dins el col·legi de professors doctors amb vinculació permanent hi ha hagut una participació mitjana del 56,42%, amb eleccions als departaments de Ciències Experimentals i de la Salut (44,26%), Dret (65,45%), Economia i Empresa (62,75 %), Humanitats (44,68%) i Traducció i Ciències del Llenguatge (67,42 %).

Dins el col·legi de professors lectors, visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits, la mitjana de participació ha estat del 66,67% i s’han fet eleccions en els departaments de Comunicació (45,83%) i Dret (80,56%). Finalment, en el col·legi de la resta de professorat i personal investigador en formació (mitjana de participació del 28,05%) s’han fet comicis als departaments de Dret (32,43%) i de Traducció i Ciències del Llenguatge. (24,44%).

Participació i resultats entre els estudiants

Pel que fa al col·lectiu d’estudiants de grau, la mitjana de participació ha estat de l’11,48 % i ha calgut fer eleccions a sis facultats: Ciències de la Salut i de la Vida (13,31%) Ciències Econòmiques i Empresarials (11,92%), Ciències Polítiques i Socials (20,15%); Comunicació (7,58 %); Dret (11,97%), Traducció i Interpretació (9,18 %)  i Escola Superior Politècnica (6,67%).

Del total d'estudiants electes, 7 s'identificaven amb les sigles de l'associació CEPC-BEI-Alternativa Estel (Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans) i set més amb la FNEC (Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya), mentre que la resta de 15 claustrals electes no es vinculava amb cap associació.

Participació entre el personal d’administració i serveis

Quant al col·lectiu de personal d’administració i serveis (PAS), el percentatge de participació s’ha situat en un 42,94%.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia