Vés enrere El programa UPF d’Ajuts a l’Estudi dóna 21 beques a estudiants amb dificultats econòmiques

El programa UPF d’Ajuts a l’Estudi dóna 21 beques a estudiants amb dificultats econòmiques

La Universitat Pompeu Fabra, dins del programa d'Ajuts a l'Estudi per a Situacions Sobrevingudes, ha resolt favorablement 21 de les 26 sol·licituds que es van presentar des de l’inici del curs acadèmic i fins a l’1 de febrer.
14.04.2016

 

La Universitat Pompeu Fabra, dins del programa d'Ajuts a l'Estudi per a Situacions Sobrevingudes, ha resolt favorablement 21 de les 26 sol·licituds que es van presentar des de l’inici del curs acadèmic i fins a l’1 de febrer.

De les cinc denegades, dues ho han estat per no complir els requisits de la convocatòria, una per haver gaudit d’aquest ajut en cursos anteriors i presentar-la fora de termini, i dues més per haver aconseguit la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació.

El programa presenta diferents modalitats d’ajuts: pagament dels crèdits matriculats per primera vegada durant el curs acadèmic 2015‐2016, exempció de les despeses de gestió d’impagament, o de l’import dels crèdits matriculats per segona vegada, fins a un màxim de 18  crèdits. D’altra banda, la Universitat atorgarà complements a la beca equitat en els casos que consideri. A més a més, la comissió de selecció, formada per membres dels diferents col·lectius de la Universitat i presidida per Mònica Figueras, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció, podrà donar altres ajuts complementaris.

Tots aquests ajuts van adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau, que s'hagin trobat amb una situació sobrevinguda.

Així mateix, els estudiants que opten a aquests ajuts han de complir una sèrie de requisits: haver matriculat el curs acadèmic 2015-2016 el mínim de crèdits exigit per obtenir beca a temps parcial en la convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic actual; tenir nacionalitat d'un estat membre de la UE i acreditar la residència a l'estat espanyol des de fa un any, com a mínim; no tenir, ni reunir els requisits d'obtenció de cap títol oficial del mateix nivell acadèmic; i acreditar que s'ha produït una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l'any 2014 o durant l'any 2015 que hagi comportat un empitjorament de la seva situació econòmica. 

La UPF aporta al fons 75.000 euros per al funcionament del programa. A més a més,  hi col·laboren diferents empreses i associacions com l’Òptica Universitària i l’Associació PompeuFarra, que van aportar al programa ajuts de 6.000 i 10.000 euros, respectivament. També s’hi suma la recaptació obtinguda a través dels futbolins instal·lats als diferents campus de la UPF per l’Associació Catalana d'Ajudes als Centres Educatius i Estudiants (ACACEE) i les aportacions individuals dels estudiants.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact