Vés enrere "Les fronteres que hem inventat entre les disciplines de coneixement són massa rígides"

"Les fronteres que hem inventat entre les disciplines de coneixement són massa rígides"

Ana Delgado, professora del Departament d'Humanitats, és la coordinadora del Grau Obert UPF, un programa innovador que la UPF començarà a oferir el proper curs 2015-2016.
20.05.2015

 

Ana Delgado Hervás, professora agregada del Departament d'Humanitats i investigadora principal del Grup de Recerca d'Arqueologia Mediterrània (GRACME), és la coordinadora del nou Grau Obert UPF.

Es tracta d'un programa que la Universitat començarà a oferir el proper curs 2015-2016, un model innovador de docència i aprenentatge en el qual l'estudiant explorarà diferents àmbits disciplinaris per articular un itinerari propi, d'acord amb els seus interessos acadèmics i professionals.

Ana Delgado- Es pot parlar del Grau Obert UPF com  un nou grau o bé com una nova manera d'accedir a la Universitat?

El programa del Grau Obert UPF és una nova manera d'accedir a la Universitat. Permet que un estudiant entri a la Universitat Pompeu Fabra sense saber en quin grau vol titular-se. La decisió la prendrà estant ja dins de la Universitat, després d'haver cursat assignatures de diferents estudis.

- Amb quin objectiu l'ofereix la Universitat Pompeu Fabra?

El sistema educatiu català i espanyol exigeix ​​que els joves prenguin la complexa decisió de triar quins estudis volen cursar i quin serà el seu futur professional abans de fer els divuit anys. A diferència d'altres països del nostre entorn, les nostres universitats no participen activament en aquesta presa de decisió. Nosaltres volem ser part d'aquesta decisió, oferint als joves la possibilitat de conèixer abans de decidir.

"El Grau Obert UPF és un programa completament nou en el panorama universitari català i espanyol"

- Hi ha antecedents d'altres universitats?

El Grau Obert és un programa completament nou en el panorama universitari català i espanyol, però no ho és en altres àmbits universitaris internacionals. Als Estats Units, per exemple, els estudis universitaris de grau comparteixen certes característiques amb el programa de Grau Obert: són programes molt flexibles, poc normativitzats i amb un gran èmfasi en la formació transdisciplinària. En una universitat com Harvard, un estudiant pot entrar sense haver decidit quina carrera vol fer. Aquestes universitats ofereixen programes de Liberal Arts que permeten als estudiants cursar durant els primers anys assignatures d'àmbits tan diversos com les ciències, les ciències socials i les humanitats i especialitzar-se en una àrea de coneixement específica en els últims cursos de carrera.

- Quin és el perfil d'estudiant al qual s'adreça?

Va adreçat a estudiants interessats en diferents estudis o àmbits de coneixement, que desitgen adquirir una formació universitària interdisciplinària i que volen decidir el seu futur acadèmic i professional un cop han iniciat els seus estudis universitaris.

- En què consisteix el paper del tutor acadèmic i quina relació tindrà amb l'estudiant?

El tutor acadèmic és una peça clau en el programa del Grau Obert UPF. El seu paper és el d'acompanyar de manera personalitzada els estudiants que entrin en aquest programa en la seva presa de decisions acadèmiques. Els assessorarà a l'hora d'elaborar els seus itineraris acadèmics i els ajudarà a seleccionar les assignatures que els permetin explorar els àmbits de coneixement que els interessin. També els acompanyarà a l'hora de triar el grau en què finalment aquests estudiants es titularan.

- El fet de poder barrejar assignatures de fins a tres graus diferents i de disciplines diverses, no pot provocar molta dispersió a l'itinerari de cada estudiant?

En els sistemes universitaris rígids, que prioritzen una especialització molt prematura i emfatitzen la professionalització, es tendeix a considerar la interdisciplinarietat com un element negatiu en la formació universitària. La nostra educació universitària peca en excés d'aquests mals. Poder cursar assignatures de graus diferents és enriquidor per a qualsevol estudiant. Li permet explorar perspectives i punts de vista diferents i adquirir un coneixement més flexible i integral. Les fronteres que hem inventat entre les disciplines de coneixement són massa rígides. Jo sóc partidària de començar a trencar-les.

"Cursar assignatures de graus diferents és enriquidor per a qualsevol estudiant, permet explorar perspectives diferents i adquirir un coneixement més flexible i integral"

- Quins graus queden exclosos de la tria que pot fer l'estudiant i per quin motiu?

No participen en el programa els graus en Medicina i els de Filosofia Política i Economia, perquè s'ofereixen conjuntament amb altres universitats. L'accés al programa de Grau Obert UPF és una entrada a la Universitat Pompeu Fabra.

- Per què és justament a l'inici del segon curs quan cal decidir-se per un dels graus?

Perquè en aquest moment els estudiants tenen elements suficients per fer l'elecció de la seva titulació. Deixar-ho per a més endavant implicaria la impossibilitat d'acabar els seus estudis de grau en quatre anys.

- Els estudiants podran acabar el grau escollit amb el mateix temps que els seus companys?

Sí, en molts casos així serà. En altres casos, l'accés a una titulació a través del programa del Grau Obert UPF podria exigir prolongar els estudis durant un trimestre o com a màxim dos trimestres més. Dependrà de l'itinerari acadèmic escollit per cada estudiant, de la distància entre els diferents graus cursats i de les possibilitats de reconeixement de cada titulació.

- Què passarà amb les assignatures que han cursat dels graus descartats?

Gran part de les assignatures cursades podran ser incorporades com a assignatures del grau que els estudiants finalment seleccionin, ja sigui com a assignatures optatives o com a matèries bàsiques o obligatòries, en el cas d'àmbits de coneixement propers. A més, la Universitat Pompeu Fabra reconeixerà amb un títol propi aquests estudis sempre que l'estudiant hagi cursat un nombre mínim de crèdits.

- La UPF ofereix vint places en aquesta primera edició. Es preveu que es puguin ampliar en un futur?

Primer avaluarem aquesta primera experiència. Després decidirem.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact