Vés enrere

Premi Ciutat de Barcelona als investigadors del GRIB Ricard Solé i Ramon Ferrer

Premi Ciutat de Barcelona als investigadors del GRIB Ricard Solé i Ramon Ferrer

 

05.02.2004
zip
Els investigadors Ricard Solé i Ramon Ferrer han obtingut el premi Ciutat de Barcelona 2003 d’Investigació Científica pel treball “Least effort and the origins of scaling in human language”, publicat l’any 2003 a Proceedings of the National Academy of Sciences USA . Els investigadors són membres del Laboratori de Sistemes Complexos del Grup de Recerca Informàtica Biomèdica (GRIB) de l'IMIM/UPF.

L’estudi explica els orígens d’algunes lleis universals que s’observen a tots els llenguatges actuals i conclou que la transició de la comunicació animal al llenguatge humà hauria pogut estat sobtada, és dir, evolutivament molt mes ràpida del que pensem.

En aquest treball s’estudia l’esforç que ha de realitzar un emissor per comunicar-se amb el receptor en diferents situacions. Primer, en el cas que no hi hagi cap comunicació possible; en segon lloc, en el cas que la comunicació sigui perfecta; i, finalment, en una situació intermèdia en què, amb independència que el sistema de comunicació sigui animal o humà, s’estableix un conflicte d’interessos quantificable segons una llei matemàtica, totalment independent del fet lingüístic, coneguda com a llei de Zipf .

En general, si en un text determinat es fa una llista de les paraules que conté per ordre decreixent de freqüència, s’obté que el producte de la freqüència de la paraula per la posició que ocupa a la llista és aproximadament una constant. Aquesta regularitat és la que es coneix amb la llei de Zipf, denominada així en honor al lingüista George Kingsley Zipf, i es universal.

L’aportació de Ricard Solé i Ramon Ferrer, basada en aquest model matemàtic, és innovadora perquè posa en dubte una teoria fins aleshores mantinguda per alguns lingüistes segons la qual l’evolució del llenguatge humà hauria estat lenta i per acumulació. Donaria les bases per a una comprensió de l’origen de les propietats comuns a tots els llenguatges i obre la porta a possibles aplicacions dins l’àrea de la intel.ligència artificial.


Categories: