Vés enrere Creació de la Càtedra UNESCO d'Estudis Interculturals

Creació de la Càtedra UNESCO d'Estudis Interculturals

 
25.09.2001

 

El Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra van signar el 28 de setembre del 2001 un conveni que permetrà dotar la càtedra UNESCO d’Estudis Interculturals amb un pressupost de sis milions de pessetes anuals, que es destinarà, principalment, a promoure diferents activitats relacionades amb els moviments migratoris.
La creació d’aquesta càtedra, coordinada pel professor del Departament d’Humanitats Francisco Fernández Buey, es va formalitzar el 31 de maig passat, gràcies a l’acord signat entre l’organització internacional i la Universitat. El seu objectiu és sensibilitzar la comunitat universitària i la societat civil sobre l’impacte dels processos migratoris actuals en la identitat dels pobles i les nacions. La genètica de poblacions, l’antropologia, la història i la filosofia conflueixen en aquest espai interdisciplinari, que vol posar l’accent en la importància de l’educació a l'hora de resoldre els conflictes inherents al contacte entre diferents cultures.
La càtedra portarà a terme aquest curs diferents activitats de docència, recerca i difusió de nous coneixements per mitjà de la formació de tercer cicle, la supervisió de tesis doctorals i la direcció de grups de recerca, entre altres iniciatives. L’activitat ja es va iniciar el passat curs acadèmic amb unes primeres Jornades sobre Migracions, Drets i Polítiques, que van tenir lloc del 21 al 28 de maig del 2001 a la Facultat d’Humanitats. La trobada es va dedicar a l’anàlisi de la immigració des de diferents punts de vista, i va posar sobre la taula temes com la legislació vigent, la situació de les dones immigrants a les presons, els estatuts dels islàmics residents a Europa i el concepte d’immigració irregular.
Des de 1998, la UPF és seu, també, de la càtedra UNESCO de Cultura Iberoamericana, dedicada a l’intercanvi de coneixements, bàsicament històrics i literaris, entre l’estat espanyol i l’Amèrica llatina.
Desenvolupades en el marc de la xarxa UNITWIN, les càtedres UNESCO tenen com a objectiu desenvolupar un sistema integrat d’activitats al voltant d’un determinat camp d’estudi, així com afavorir la mobilitat i l’intercanvi de coneixements a través de diferents mecanismes de cooperació interuniversitària. Hi participen professors d’alt nivell i reconeguda excel.lència internacional.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact