Vés enrere

El rector de la Universitat Pompeu Fabra passa a ser el nou president del consorci d’ESCI-UPF

El rector de la Universitat Pompeu Fabra passa a ser el nou president del consorci d’ESCI-UPF

En virtut dels nous estatuts d’ESCI-UPF, aprovats recentment per la Generalitat de Catalunya, la Universitat és l’entitat majoritària dins el consorci. La seva aprovació pretén millorar la gestió i la qualitat formativa de la institució.

28.07.2020

Imatge inicial

Després de gairebé sis anys d’un procés de consultes i reflexions, per tal d’adaptar-se a la llei estatal de Règim Jurídic del Sector Públic de l’any 2015, els estatuts del consorci d’ESCI-UPF han estat aprovats recentment pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

En virtut dels nous estatuts, la figura del rector o rectora de la UPF, actualment Jaume Casals, passa a ocupar la presidència del patronat del consorci d’ESCI-UPF, que fins ara requeia en la persona titular del departament del Govern català responsable en matèria de comerç i internacionalització de l’empresa catalana.

Amb aquesta modificació, que s’ha aprofitat per renovar i actualitzar altres aspectes dels estatuts, es pretén garantir la continuïtat d’ESCI-UPF i facilitar el seu desenvolupament, gestió i orientació, tot mantenint i millorant la qualitat formativa de la institució.

Una trajectòria de 25 anys, plena de canvis i adaptacions legals

Aquest curs acadèmic 2019-2020 fa 25 anys de les primers classes del Grau Superior en Comerç Internacional a ESCI-UPF, l'Escola Superior de Comerç Internacional que es va crear per donar resposta al teixit empresarial català, que necessitava professionals formats en comerç exterior.

Aquesta escola va néixer i créixer sota l'empara de dues institucions: la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. Ambdues amb representació i pes específic en el patronat que conforma el consorci públic que gestiona el centre.

Durant aquests 25 anys hi ha hagut molts canvis, als quals ESCI-UPF ha hagut de fer front, com va ser el pas del títol propi del Grau Superior en Comerç Internacional al títol oficial del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals, la incorporació del Grau en Bioinformàtica, així com la gestió de màsters professionals i el Master of Science in International Business, impartit juntament amb la UPF-Barcelona School of Management.

Tanmateix, el canvi que va suposar la llei estatal del Règim Jurídic del Sector Públic aprovada l’any 2015 va fer que ESCI-UPF hagués de tornar a adaptar-se a uns nous requeriments legals.

D'aquesta manera, la Generalitat de Catalunya havia de tenir molt menys pes en l'òrgan executiu d'ESCI-UPF. Va ser així com es va encetar un procés de negociació i diàleg en el qual la UPF ha jugat un paper clau per a la continuïtat d'aquesta institució.

Finalment, el patronat, de manera unànime, va decidir que el consorci ESCI-UPF quedi adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, que la figura del rector o rectora de la UPF passi a ser-ne el president, i que la Universitat assumeixi la responsabilitat com a entitat majoritària en el consorci.

Aquesta decisió, prèviament ratificada per part dels òrgans de govern de les entitats consorciades (a la UPF, el Consell de Govern i el Consell Social), va ser formalment acceptada i feta pública el passat 14 de juliol, quan la Generalitat va aprovar el canvi d'estatuts d'ESCI-UPF i es va publicar al DOGC.

A banda de la UPF i la Generalitat de Catalunya, les altres entitats que formen part del consorci són la Cambra de Comerç de Barcelona, el Consell General de Cambres de Catalunya i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit