Memòria de verificació

Indicadors de qualitat

Informes d'avaluació interna

Informes d'avaluació externa

Premis i reconeixements

Memòria VA3

Indicadors acadèmics

Informes de seguiment: 2009-2010, 2011-2012, 2012-20132014-20152015-20162016-2017, 2017-2018

Informes d'avaluació del seguiment

Certificats d'acreditació

 

Resolució Ministeri Educació

Resultats de satisfaccióGraduats(18-19)

 

Informes d'avaluació de les modificacions: 2017

Certificats i segells de qualitat

 

 

Autoinformes d'acreditació: 2015

Informes d'acreditació: 2015

Rànquings: Ranking Times Higher Education (2016)Ranking QS (2017)Ranking de la Universidad de Shanghai (2016)Ranking 'El Mundo' (2016)

Enquestes

 

 

Informes d'autoavaluació per a la sol·licitud de segells de qualitat: ocupabilitat

Informes d'avaluació de segells de qualitat: ocupabilitat

Altres premis i distincions

 

 

 

 

Projectes de qualitat docent aprovats i implantats