Referència convocatòria: DRET-TT-2022-21

Objecte de la convocatòria: Plaça de Tenure Track del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra amb perfil Criminologia - Sistemes Penitenciaris (convocatòria DRET-TT-2022-21), sobre la base de l'acord del Consell de Govern del 6 de juliol de 2016 sobre el sistema de captació i retenció de talent, modificat per Acord del Consell de Govern de data 15 de juny del 2022.