Vés enrere

"IUSLabor" analitza els ERTE i les mesures sociolaborals d’emergència arran del coronavirus

"IUSLabor" analitza els ERTE i les mesures sociolaborals d’emergència arran del coronavirus

A banda dels temes relacionats amb la pandèmia, el número 1/2020 de la revista de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UPF inclou un editorial sobre la necessitat d’adaptar la normativa de seguretat i salut al nou mercat de treball, un article centrat en les pràctiques no laborals dels estudiants universitaris o un estudi sobre l’extinció de la relació laboral de les treballadores embarassades durant el període de prova.

03.06.2020

Imatge inicial

IUSLabor, la revista digital de la UPF dedicada a l’anàlisi del Dret del Treball i de la Seguretat Social, amb la col·laboració de juristes i acadèmics de prestigi, ha publicat recentment el seu número 1/2020. Entre d’altres aspectes, la publicació jurídica analitza els impactes i les mesures laborals adoptades arran de la crisi del coronavirus a Espanya.

La revista, editada per Manuel Luque, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social del Departament de Dret de la UPF, i Anna Ginès, professora titular de Dret del Treball de la Universitat Ramon Llull, ESADE, és d’accés obert. Els temes relacionats amb la pandèmia estan aplegats dins l’apartat “Dret del Treball i COVID-19”, amb dos articles de professors de Dret del Treball i de la Seguretat Social centrats en els ERTE i en les mesures sociolaborals d’emergència, respectivament.

La publicació jurídica analitza els impactes i les mesures laborals adoptades arran de la crisi del coronavirus a Espanya.

D’una banda, Francisco Ramón Lacomba Pérez (Universitat de València), és l’autor de l’article “ERTEs simplificados y rápidos: a medida del COVID-19”, en què estudia les principals mesures adoptades pel govern de l'Estat pel que fa a la modificació de la regulació de l’ERTE com a mecanisme de flexibilitat interna, que incentiva la resposta laboral de les empreses en front a l’abrupta paràlisi de l’activitat que han tingut.

D’altra banda, Ignasi Beltran de Heredia Ruiz (Universitat Oberta de Catalunya) a “COVID-19 y medidas sociolaborales de emergencia”, proposa una sistematització de les mesures sociolaborals aprovades a través de diversos Reials Decrets-Llei, per donar resposta a l’alarma sanitària provocada per la pandèmia. L’article distingeix diverses mesures, com ara les relatives al contingut i l’execució de la prestació de treball; les de naturalesa prestacional y de seguretat social, i les de naturalesa processal.

Un editorial sobre la seguretat i la salut adaptades al nou marc laboral, entre els altres continguts

L’editorial de la revista, signat per Lourdes Mella Méndez, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Santiago de Compostel·la, versa sobre la necessitat i la intenció d’actualitzar la normativa en matèria de seguretat i salut al nou mercat de treball, anunciada fa uns mesos des del Ministeri de Treball i Economia Social.

L’editorialista afirma que aquesta voluntat reformadora, per donar resposta als reptes actuals del mercat de treball, caracteritzat per la globalització i la digitalització, és positiva, però que cal tenir en compte diversos aspectes: la digitalització intel·ligent, les noves modalitats del treball a distancia, els riscos psicosocials, la política de gènere en la política de prevenció i el reforç de la protecció, són els principals punts a considerar.

Altres continguts de la revista són un estudi doctrinal sobre l’extinció de la relació laboral de les treballadores embarassades durant el període de prova; un “flash judicial” sobre pràctiques no laborals dels estudiants universitaris i titulats en front la relació laboral; un comentari a la sentència del TSJC de gener del 2020 sobre l’acomiadament de les absències intermitents, o treballs d’història centrats en els fonaments històrico-jurídics del recàrrec de prestacions i en el fonament iusnaturalista del dret al treball en el socialisme utòpic.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: