Per tal de poder accedir a la resolució de la segona fase del procés d'admissió haureu de seleccionar el vostre document d'indentitat i introduir la data de naixement com a contrasenya tal i com segueix: DDMMAAAA.

 

43534774Y