GALCERAN VERCHER, MARTA

Professora associada
Departament de Dret
Dret Int. Públic i Rel. Inter.

[email protected]