COCA VILA, IVÓ

Tenure Track (Investigador Ramón y Cajal)
Departament de Dret
Dret Penal

ivo.coca@upf.edu
40.1E34. Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID