ROSSI BAUTISTA, CATALINA AIMÉE

Àmbit de Gestió Econòmica i Recerca
Gerència
Unitat de Gestió i Administració de Dret

+34 93 542 2916
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona