LLULL FEBRER, ANTONIA

Àmbit de docència
Campus Ciutadella
Unitat de Gestió i Administració de Dret

+34 93 542 1434
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona