BARAT I RUBIO, ROGER

Investigador predoctoral
Departament de Dret
Dret Civil

roger.barat@upf.edu