El grau en Dret es regeix, com tots els graus de la Facultat de Dret, pel marc VSMA per a la seva validació. Tota la informació al respecte del MVSMA es pot consultar en aquest enllaç. La Universitat Pompeu Fabra posa a la disposició de tots els usuaris i de la comunitat universitària el Portal de Transparència universitària. Així mateix, a través de l'Oficina Tècnica de Qualitat que gestiona les dades i estadístiques en l'àmbit d'estudis i qualitat, es confeccionen les dades i indicadors de cadascuna de les titulacions. Per a consultar en particular les del grau en Dret, vegi-les aquí.

Finalment, cal destacar que l'Agència Catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) dóna una visió en dades i historiogrames del panorama de titulacions a Catalunya en el seu portal ‘WINDDAT indicadors docents per al desenvolupament i anàlisi de les titulacions’, la qual cosa permet fer una comparativa favorable del grau en molts àmbits.

 

Memòria verificada del grau en Dret, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, en la seva darrera versió VA12 amb les modificacions aprovades a la Comissió d’Ordenació Acadèmica 10/07/2023.

Certificat d’acreditació de l’Agència de Qualitat de Catalunya

Informes de seguiment complets i parcials del grau en Dret: 2010-20112011-20122012-20132014-20152015-20162016-20172017-2018

Informes d’acreditació: Autoinforme 2015, Informe d’avaluació externa 2015

Projectes de qualitat docent