Referència convocatòria: DRET-TT-2023-15

Objecte de la convocatòria: Plaça de Tenure Track del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra amb perfil Dimensions Jurídiques del Benestar Planetari (convocatòria DRET-TT-2023-15), d’acord amb la Regulació del sistema tenure-track per a la captació i retenció de talent, aprovada per Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016.