Memòria de verificació

Indicadors de qualitat

Informes d'avaluació interna

Informes d'avaluació externa

Premis i reconeixements

Memòria

Indicadors acadèmics: estàndard 1, estàndard 4, estàndard 6

Informes de seguiment: 2012-2016

Informes d'avaluació del seguiment: 2017

Certificats i segells d'acreditació

Informe  verificació AQU

Resultats de satisfacció: (1) Dels doctorands (2016, 2018); (2) Dels directors de tesi (2018); (3) Inserció laboral (2017)

 

Informes d'avaluació de les modificacions

Certificats i segells de qualitat

Informe verificació MECD

 

Autoinformes d'acreditació: 2018

Informes d'acreditació

Rànquings, enquestes

 

 

Informes d'autoavaluació per a la sol·licitud de segells de qualitat

Informes d'avaluació de segells de qualitat

Altres premis i distincions: Menció cap a l'Excel·lència del Programa de Doctorat en Dret

 

 

 

 

Projectes de qualitat docent aprovats i implantats