El Programa de Doctorat en Dret ha rebut en la seva darrera acreditació el segell d’Excel·lència per l’Agencia de Qualitat de Catalunya (AQU) i així ha estat reconegut per la Secretaria General d’Universitats el 2011. Seguint el marc VSMA a continuació es fa un repàs per tota la titulació.

Verificació : Memòria de verificació 2012/2013

                    Informe de verificació AQU 2012

                    Informe de verificació MECD 2013

Seguiment : Informe de seguiment 2012/2016

                    Informe d’avaluació del seguiment 2017

                    Informe de seguiment 2017/2021

Acreditació: Informe d’acreditació 2018

                    Informe d’acreditació 2023/2024 (propera obertura)

Modificació:   Memòria curs 2023/2024 VA2

 

En el seguiment de la qualitat del programa de Doctorat en Dret es prenen en compte les opinions dels doctorands i doctorandes a través de les Enquestes elaborades per la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat de la UPF. A continuació es poden consultar l'històric d'aquestes enquestes: 

  1. Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament de Doctorat 2016, 2018, 2021
  2. Satisfacció dels directors de tesi amb el programa de doctorat en Dret 2018, 2021
  3. Enquesta de valoració d’inserció laboral de doctors