Trimestre/convocatòria Ordinària Recuperació
1r trimestre De l'11 al 20 de desembre 31 de gener i 7 de febrer
2n trimestre

Calendari d'exàmens del 18 al 28 de març*

Calendari d'exàmens del 14 al 21 d'abril

Del 8 al 16 de maig
3r trimestre Del 19 al 29 de juny Del 9 al 16 de juliol

 

* Atesa la situació creada per l’epidèmia de la COVID-19, la UPF ha decidit suspendre el caràcter presencial dels exàmens previstos entre el 18 i el 28 de març.

S’estableix un sistema alternatiu per a l’avaluació del segon trimestre, que consisteix a ajornar els exàmens presencials o bé a substituir-los per activitats avaluables no presencials. Pots consultar el sistema alternatiu d'avaluació a l'enllaç anterior. 

Tancament d'actes i revisions

 

Trimestre Tancament d'actes Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies) Tancament d'actes recuperació Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies)
1r trimestre 10 de gener de 2020 15 de gener de 2020 17 de febrer de 2020 22 de febrer de 2020
2n trimestre

27 d'abril de 2020

2 de maig de 2020

25 de maig de 2020 30 de maig de 2020
3r trimestre 3 de juliol de 2020 8 de juliol de 2020 21 de juliol de 2020 26 de juliol de 2020