El grup de recerca en Dret penal econòmic-empresarial de la Universitat Pompeu Fabra té l'objectiu primordial d'avaluar els efectes de la criminalitat econòmica en les categories tradicionals de la teoria del delicte: la revisió dels seus límits característics, la discussió respecte de les possibilitats d'actualització de les seves fórmules tradicionals i l'anàlisi en profunditat de les respostes que aquesta teoria pot oferir a la interpretació de la criminalitat econòmica contemporània en el marc de l'Estat de Dret.