Documents administratius

de la Universitat Pompeu Fabra

Portada documents administratius UPFUna de les principals preocupacions de qualsevol administració pública, aquí i arreu del món, ha de ser modernitzar-se per poder oferir un servei eficaç. La redacció i el disseny de documents constitueixen un aspecte molt important d'aquesta modernització: els documents administratius tenen la funció de formalitzar les actuacions i la comunicació en el si de la mateixa administració, amb altres administracions o amb les persones administrades. Això fa que l'establiment de criteris de disseny i redacció de la documentació que genera qualsevol administració esdevingui un suport essencial per a la seva renovació i el seu bon funcionament.