Tesis doctorals llegides a la UPF durant l'any 2001

Les tesis que han estat referenciades a la base de dades TDX tenen un enllaç a la informació que aquesta base de dades dóna de la tesis en qüestió. L'enllaç a la fitxa de la tesi el trobareu sota l'epígraf TDX.

Cognoms Nom Títol BBDD Director Lectura Dept.
Amaro Graça Pires Faia e Pina Joaquim Essays on Monetari Policy in Vars -- Fabio Canova 29-01-01 ECON
Bach Martorell M. Carmen Els Connectors Reformulatius Catalanas: Anàlisi i Proposta d'Aplicació Lexicogràfica TDX M. Teresa Cabré Castellví / Lluís Payrató 21-05-01 IULA
Calvo Soler Raúl Uso de Normas Jurídicas y Toma de Decisiones -- Jorge Malem Seña 10-07-01 DRET
Cárceles Poveda Eva Maria Household Heteroheneity and Incomplete Financial Markets: Asset Return Implications in a Real Business Cycle Setup TDX Morten Ravn / Albert Marcet 23-11-01 ECON
Ciccarelli Matteo Bayesian Interference in Heterogeneous Dynamic Panel Data Models: Three Essays TDX Fabio Canova 27-04-01 ECON
Duplà Marín Maria José Dotaciones para la Recuperación de Activos Revertibles como Deducibles del Impuesto sobre Sociedades TDX Jordi Sopena Gil / Lluís Peñuelas Reixach 26-07-01 DRET
Elvira Benito David El Concepto de Establecimiento Permanente   Antonia Agulló Agüero 29-03-01 DRET
Estrada Rius Albert Els Orígens de la Generalitat de Catalunya (La Deputació del General de Catalunya: dels Precedents a la Reforma de 1413) -- Tomàs de Monagut Estragués 30-10-01 DRET
Fabbri Daniela Judicial System and Economic Activity -- Xavier Sala i Martín 23-11-01 ECON
Fargas Fernández Josep Las Pensiones no Contributivas como Proyección Social y Normativa del Artículo 41 de la Constitución TDX M. Ramón Alarcón Caracuel / Julia López López 14-12-01 DRET
Ferran Planas Elisabet El Jurista Pere Albert i les Commemoracions TDX Tomàs de Montagut Estragués 29-06-01 DRET
Ferrer Dupuy Plàcida Perspectiva Jurídico-Financiera del Medio Ambiente TDX Juan José Bayona de Perogordo / Antonia Agulló Agüero 30-11-01 DRET
García González Fco. Javier Los Planes y Fondos de Pensiones. Tributación y Tratamiento Fiscal -- Antonia Agulló Agüero 25-05-01 DRET
García Martín José Antonio Stranded-Cost Recovery Payments in Competititve Markets -- Atilano J. Padilla (CEMFI) / A. Cabrales 12-11-01 ECON
Llargués Rocabruna Esteve Desenvolupament i Avaluació d'una Aplicació Informàtica per a la Gestió Clínica de Factors de Risc i Malalties Cardiovasculars -- Ferran Sanz Carreras 03-07-01 CEXP
Martín Albà Sònia Gastos Contables y Gastos Fiscales en el Impuesto sobre Sociedades TDX Antonia Agulló Agüero 28-06-01 DRET
Martínez Arias Rosa María Variación Haploide en Secuencias Nucleares Humanas: el Pseudogén GBA TDX Jaume Bertranpetit Busquets 12-03-01 CEXP
Mateu Morante Eva Anàlisi de la Variació Genètica de les Regions CFTR i GBA en Poblacions Humanes de tot el Món TDX Jaume Bertranpetit Busquets 06-07-01 CEXP
Menicucci Domenico Some Developments on Mechanism Design and Auctions TDX Cabrales Goitia, Antonio 08-03-01 ECON
Morel Santasusagna Jordi L'Aprenentatge de Coneixement Especialitzat a través de l'Anàlisi d'alguns Conceptes del Dret de Família TDX M. TeresaCabré Castellví 20-03-01 IULA
Pappa Evi Essays of Monetary Economics TDX  Jordi Galí Garreta 22-11-01 ECON
Parés Burguès Roc El Procés d'Interacció com a Base de l'Experiència Estètica en les Propostes Artístiques que utilitzen la Tecnologia de la Realitat Virtual -- Xavier Berenguer Vilaseca 27-06-01 PECA
Parés Burguès Narcís Aproximació Informàtica a les Propietats Específiques de la Realitat Virtual, com a Mitjà Audiovisual Digital Interactiu General a Temps Real, a través del Projecte Interdisciplinari Galeria Virtual -- Xavier Berenguer Vilaseca 28-02-01 PECA
Pérez Latre Miguel Diputació i Monarquia. El Poder Polític a Catalunya, 1563-1599 TDX Eva Serra Puig / Josep Fontana Lázaro 03-07-01 IUHJVV
Pons Altés Josep Maria El Sistema Polític a Lleida durant els Anys de Consolidació del Liberalisme Censatari (1843-1868) TDX Josep Termes Ardèvol 29-06-01 IUHJVV
Pons Farré Jordi Ética y Estética en el Pensamiento de Arnold Schönberg -- Eugenio Trías Sagnier 01-06-01 HUM
Pradas Baena M. Amalia L'Anarquisme i les Lluites Socials a Barcelona 1918-1923: La Repressió Obrera i la Violència -- Teresa Abelló Güell (UB) / Josep Termes Ardèvol 10-10-01 IUHJVV
Pujadas Capdevila Eva Els Discursos sobre la "Televisió de Qualitat". Àmbits de Referència i Perspectives d'Anàlisi TDX Xavier Ruíz Collantes 05-10-01 PECA
Revilla Esteve Eugenia Noción de Trabajador y Ordenamiento Jurídico -- Júlia López López 26-07-01 DRET
Robles Planas Ricardo La Participación en el Delito: Fundamento y Límites -- Jesús M. Silva Sánchez 18-12-01 DRET
Rodrigo de Losada Jordi Modelatge Molecular Comparatiu dels Receptors 5-HT2 de Serotonina i Estudi del Mode d'Unió dels seus Antagonistes -- Ferran Sanz Carreras 09-07-01 CEXP
Sánches de Movellán Torent Isabel La Diputació del General de Catalunya (1413-1479) -- Tomàs de Montagut Estragués 07-11-01 DRET
Segura López Gemma La Intervención Urbanística en los Centros Históricos -- Enric Argullol Murgadas 03-12-01 DRET
Seuba Torreblanca Joan Carles Sang Contaminada, Responsabilitat Civil i Ajuts Públics TDX Pau Salvador Coderch 20-12-01 DRET
Sort Jané Josep El Federalisme Executiu i el Debat sobre la Qüestió Nacional al Canadà TDX Klaus Jürgen Nagel 18-12-01 CPIS
Torres Lacomba Anna The relationship between Correspondence Analysis and Other Nultivariate Methods Used in Marketing Research -- Michael Greenacre 21-12-01 ECON
Vinaixa Miquel Mònica La Responsabilidad Extracontractual por Daños Derivados de la Contaminación por Residuos Peligrosos en Derecho Internacional Privado -- Núria Bouza Vidal 10-07-01 DRET
Vives Rofes Gema Polémicas Teatrales del siglo XVIII en España y en Inglaterra TDX Francisco Lafarga Maduell 12-01-01 HUM