Durada del període de recerca 3 anys, prorrogables un any més en cas necessari
Calendari
D'octubre a juny
 
Horari
Dedicació a temps complet
Idioma
Anglès
Places 20
Organització i contacte