Les competències obtingudes pels futurs doctors en Dret els permetran desenvolupar una carrera docent i investigadora en l’àmbit de les ciències jurídiques i qualsevol altra activitat professional que requereixi d’un formació jurídica d’alt nivell.