Durant el primer trimestre del curs acadèmic 2015-2016, hi ha programats els cursos de doctorat que es detallen tot seguit. La docència s'iniciarà el dimarts 13 d'octubre per les tardes. Els alumnes hauran de cursar els dos cursos programats, que s'impartiran de forma consecutiva els mesos d'octubre, novembre i desembre, juntament amb les sessions sobre metodologia.

A més a més, durant el primer curs, els doctorands hauran d'assistir a un mínim de 5 seminaris organitzats pel Departament de Dret de la seva lliure elecció. Caldrà aportar la informació que s'indica en el següent formulari.

1. Seminaris

         A) METHODOLOGY OF PUBLIC COMPARATIVE LAW

Impartit pel Prof. Roberto Toniatti, Università degli Studi di Trento.
A partir del 13 i fins el 30 d'octubre de 16.30 a 18.30 hores

 

The course on Methodology of Public Comparative Law provides the basic framework for understanding and eventually applying the comparative method as a supplement to the legal method in scientific research. Classes will emphasise the growing role of the comparative method within the process of global development of the law and of European integration; furthermore, the course will highlight the interaction of comparative law with different legal traditions (thus requiring an initiation into legal systemology and a special acquaintance with the common law system), with the historical method (diachronic - as distinct from synchronic - comparison) as well as with the difficulties of legal translation  (which must always be a translation of concepts rather than a translation of words). Comparative law must therefore always stress the need to distinguish between the formal and the actual rule of law and may be regarded as a useful instrument for a better understanding of one's own legal system. The course is meant mainly for a public law framework although the fundamentals of the comparative legal methodology are applicable to all areas of law.

 

      
        B) WRITING A PhD IN LAW (with a special focus on European Union law)

Impartit pel Prof.  Bruno De Witte, Maastricht University & European University Institute Florence

A partir del 16 i fins el 27 de novembre, de 16:30 a 19:00 hores. 


A short first part, entitled Defining and Developing a Research Question will offer a general introduction on how to write a PhD dissertation in Law, with particular attention to the different national traditions and to the different sub-disciplines of law.

The second part, entitled Legal Research: Craftsmanship or Science?, will discuss the methods of legal research. It will reflect on the distinction between 'black letter' research and contextual analysis of the law; and it will discuss the role that other disciplines (such as political science, sociology or economics) can play in legal research.

The third part, entitled European Law as an Academic Field, will apply those general reflections to the particular field of European Union law. The special characteristics of the EU legal order, and of European law as an academic discipline, will be discussed, followed by a presentation of current trends in EU legal research.


       C) SEMINARI DE METODOLOGIA JURÍDICA

Impartit pels professors:

  •   Dr. Pablo Pareja Alcarraz, professor ajudant de Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra. Dilluns dia 2 de novembre a partir de les 16.00 h. i fins les 18.00 hores.
  •   Dra. Esther Farnós Amorós, professora en Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra. Dilluns dia 2 de novembre a partir de les 18.00 h. i fins les 20.00 hores
  •   Dr. Víctor Ferreres Comella, professor de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra. Dimecres dia 4 de novembre a partir de les 18.00 i fins les 20.00 hores
  •   Dr. Josep Lluís Martí Marmol, professor de Filosofia del Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Dimecres dia 4 de novembre a partir de les 16 h. i fins les 18.00 hores.

Del 2 al 6 de novembre.