Descripció

Cal fer aquest tràmit quan l'estudiant necessita certificar circumstàncies no incloses en el certificat acadèmic personal.

 

Termini 

L'estudiant pot sol·licitar aquest certificat en qualsevol moment.

La secretaria emetrà el certificat en el termini de 10 dies.

 

Preu 
15€

 

Procediment

Sol·licitud presencial

- Emplena i lliura dues còpies d'aquest imprès al Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)

- En el mateix PIE en què es presenti la sol·licitud es farà el pagament dels 15€ amb targeta de crèdit/dèbit.

Sol·licitud no presencial

- Envia un mail a la Secretaria del Departament de Comunicació

- La secretaria et facilitarà un número de compte perquè facis la transferència bancària.

- Adjunta el comprovant de pagament i aquest imprès degudament emplenat i signat.

 

Cal tenir en compte

Si l'estudiant vol certificar una circumstància que no és certificable, la secretaria l'hi comunicarà i l'estudiant haurà de sol·licitar el retornament de taxes al PIE, adjuntant la comunicació escrita de la secretaria.

 

Normativa

Acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de 22 de maig del 2014.