Descripció:

L'estada i les activitats han de ser avalades pel director de tesi, autoritzades per la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) i el doctorand les ha d'inscriure en el seu Document d'Activitats.

Procediment:

El doctorand ha de presentar l'imprès emplenat juntament amb la resta de la documentació a la Secretaria del Departament de Comunicació.

Documentació:

  • Imprès de sol·licitud
  • Carta del professor que convida/accepta l'estudiant
  • Informe signat del director/codirectors de tesi doctoral informant favorablement l'estada proposada per l'estudiant