Descripció

L’estudiant ha d’acreditar l’originalitat de la tesi amb la presentació de l’informe d’originalitat de Turnitin, revisat pel coordinador de l’Aula Global.

Procediment i documentació

Mitjançant l’Aula Global l’estudiant penjarà el document final de la tesi a Turnitin i generarà un informe d’originalitat de la tesi que presentarà a secretaria. (instruccions)

Secretaria avisarà el coordinador de l’Aula Global i aquest revisarà els informes i enviarà al doctorand un correu amb l’anàlisi de la tesi. El resultat pot ser:

  • Negatiu. no hi ha percentatges de semblança significatius. El coordinador confirma que la tesi es pot enviar a avaluació externa i se segueix el procediment.
  • Positiu: hi ha percentatges de semblança. No es pot enviar encara a avaluació externa. El coordinador informa l'autor, el director i el director del programa de doctorat que es requereix un nou exemplar on s'hagin subsanat les parts que generen el resultat positiu.

Normativa

Acord de la CAD de 17 de maig del 2016, sobre mesures contra el plagi. Acord de la CAD de 17 de gener de 2017, sobre procediment per obtenir l’informe d’originalitat de Turnitin. Acord de la CAD de 4 de desembre de 2018, sobre instauració del procediment per obtenir l’informe d’originalitat de Turnitin.