Visualització del contingut web Visualització del contingut web

El doctorand ha de formalitzar anualment la matrícula de tutela acadèmica del doctorat i satisfer els preus públics corresponents dins el termini establert per la Universitat, El curs en què es diposita la tesi doctoral també s'ha de formalitzar la matrícula de tutela acadèmica. El període de matrícula és de l'1 al 5 d'octubre.

Prèviament cal lliurar la documentació original d'accés al programa a la teva secretaria (del 15 al 30 de setembre).

Enllaç al Web de MATRÍCULA