L'objectiu del doctorat en Comunicació és formar investigadors d'alt nivell en els camps principals de la comunicació -periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques- en relació amb altres disciplines properes com ara les ciències socials i humanes. Aquest programa de doctorat condueix a l'elaboració i la defensa de la tesi doctoral i a l'obtenció del títol de doctor. El programa s'integra a l'Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra.

Durant els tres anys del programa, els doctorands han de fer activitats formatives que són presencials i obligatòries.
 
Un cop matriculat al programa de doctorat, la Comissió Acadèmica de Doctorat assignarà un tutor a cada doctorand. En el termini màxim de sis mesos des de la data de matriculació, aquesta comissió assignarà un director de tesi que coincidirà amb el tutor, excepte en casos excepcionals. El tutor ha de ser un doctor amb experiència investigadora acreditada vinculat als grups de recerca del departament. Aquesta experiència investigadora quedarà acreditada si es compleix un dels tres requisits previstos per als directors de tesi doctoral.
 
La formació es desenvolupa al voltant de les línies de recerca existents als deu grups d'investigació vinculats al Departament de Comunicació en col·laboració amb grups i departaments d'altres universitats nacionals i internacionals, així com amb d'altres empreses i institucions del sector. Els grups de recerca són:
  • CAS: comunicació i publicitat.
  • CINEMA: estètica dels mitjans audiovisuals.

  • GRP: ètica i excel·lència en el periodisme; periodisme, política i història; anàlisi del periodisme a Internet (cibermitjans). 

  • DIGIDOC: documentació digital; comunicació interactiva.

  • GRECC: comunicació científica.
  • POLCOM: comunicació Política, Mitjans i Democràcia
  • UNICA: comunicació política i audiovisual; producció audiovisual; polítiques de comunicació en l'era digital; televisió i qualitat; comunicació i interculturalitat; comunicació i grups d'influència; narratives transmèdia / alfabetisme mediàtic.

  • MEDIUM: cutura pop, discursos socials, transmedia i media evolution.

  • CRITICC: comunicació i grups d'influència, gènere i sexualitats, comunicació intercultural, història crítica de la comunicació estratègica, estudis crítics sobre animals i ètica ambiental, comunicació interpersonal, etnometodologia i anàlisi del discurs.

  • JOVIS.com: teoria, història i epistemologia, política pública, educació i mercat laboral, joventuts transnacionals, les cultures juvenils, la participació política i els moviments socials i comunicació digital i competència mediàtica.