Descripció

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà elevar una proposta de Premi Extraordinari de Tesi Doctoral al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Es podrà obrir una convocatòria de premi extraordinari de doctorat per cada deu tesis doctorals llegides. Podran ser candidats al premi els estudiants que hagin obtingut un excel·lent cum laude.

 

Procediment

La convocatòria es posarà en marxa divuit mesos després de la defensa i aprovació de la tesi que fa la número deu, per tal que, en aquest període, hi hagi temps per comprovar quin impacte tenen els treballs en el seu camp d'estudi i a
quines publicacions acadèmiques i científiques donen lloc fins als divuit mesos següents a la lectura de la tesi o des de la seva inscripció al programa de doctorat. 

 

Cal tenir en compte

La Comissió Acadèmica de Doctorat obrirà un termini per a cada edició del premi. La Secretaria del Departament de Comunicació comunicarà el periode de presentació de sol·licituds als candidats.

 

Normativa

Premi extraordinari de doctorat.

Normativa acadèmica de dipòsit i defensa de tesis doctorals (art. 8.2).

Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat (art. 22).