La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà elevar una proposta de Premi Extraordinari de Tesi Doctoral al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Es podrà obrir una convocatòria de premi extraordinari de doctorat per cada deu tesis doctorals llegides. Podran ser candidats al premi els estudiants que hagin obtingut un excel·lent cum laude

Normativa: 

 

Premis concedits

 • I Premi Extraordinari de Tesi Doctoral del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual, per al Dr. Salvador Alsius Clavera.  (Sessió de 28 de juny del 2007)
 • II Premi Extraordinari de Tesi Doctoral del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual per a la Dra. Aranzazu Maria Capdevila Gómez .(Sessió de19 de desembre del 2007).
 • III Premi Extraordinari de Doctorat del Departament de Comunicació per a la Dra. Mònika Jiménez Morales amb el títol de la tesi "De l'estereotip publicitari adult a la realitat preadolescent. Influència de la publicitat en els trastorns del comportament alimentari en nens i nenes de 8 a 12 anys", llegida el 19 d'octubre de 2006. (Sessió de 30 de març del 2009). 

 • IV Premi Extraordinari de Doctorat del Departament de Comunicació per a la Dra.Glòria Salvadó Corretger, amb el títol de la tesi "Contraplà amb la mort. Imatge i història en el cinema portuguès contemporani", llegida el 21 d'abril de 2009. (Sessió de 25 de juny del 2012).
 • V Premi Extraordinari de Doctorat del Departament de Comunicació per a la Dra. Lorena Gómez Puertas, amb el títol de la tesi  "La proposta discursiva del serial català sobre temes d'interès social. Estudi de cas: El cor de la ciutat (Televisió de Catalunya, 2000-2009)", llegida el 10 de desembre de 2010 (sessió d'1 de març del 2013).
 • VI Premi Extraordinari de Doctorat del Departament de Comunicació per al Dr. Jordi de San Eugenio Vela amb el títol de la tesi "La transformació de territoris en marques: el reconeixement i la diferenciació d'identitats espacials en temps postmoderns. Un estat de la qüestió", llegida el 4 dd'abril de 2011. (sessió de 30 de maig del 2014) .
 • VII Premi Extraordinari de Doctorat del Departament de Comunicació per al Dr. Alan Salvadó Romero, amb el títol de la tesi "Estetica del paisatge: el 'découpage'  i la imatge en moviment com a formes de representació  paisatgística", llegida el 15 de gener de 2013. (Sessió 20 de juny de 2018) .
 • VIII Premi Extraordinari de Doctorat del Departament de Comunicació per al Dr. Miguel Barreda Ángeles amb el títol de la tesi “La incidencia de las respuestas automáticas en la motivación hacia el consumo de contenidos” llegida el dia 13 de juny del 2014. (Sessió 11 desembre 2019).
 • IX Premi Extraordinari de Doctorat per a la Dra. Maria José Masanet Jordà, amb el títol de la tesi “Representació mediàtica i interpretació adolescent de la sexualitat i la relació amorosa en la ficció seriada” llegida el dia 6 de març del 2015. (Sessió 11 desembre 2019).

 • X Premi Extraordinari de Doctorat per a la Dra. Mari Vállez Letrado. amb el títol de la tesi “Exploración de procedimientos semiautomáticos para el roceso de indexación en el entorno web” llegida el dia 22 de desembre del 2015. (Sessió 11 desembre 2019).

 • XI Premi Extraordinari de Doctorat per a la Dra. Ariadna Fernández Planells, amb el títol de la tesi  “Keeping up with the news; your culture, social activism & digital communication” llegida el dia 18 de gener del 2016. (Sessió 11 desembre 2019).

 • XII Premi Extraordinari de Doctorat per a la Dra. Ana Fernández Aballí Altamirano, amb el títol de la tesi “Comunicación y epistemología freireana: micro-mundos posibles en docencia, cooperación, activismo y medios” llegida el dia 5 de febrer de 2016. (Sessió 17 de juny de 2020).
 • XIII Premi Extraordinari de Doctorat per al Dr. Xavier Ramon Vegas, amb el títol de la tesi “Sports journalism ethics and quality of information: the coverage of the London 2012 Olympics in the British, American and Spanish press” llegida el dia 20 de maig del 2016. (Sessió 17 de juny de 2020).