La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà elevar una proposta de Premi Extraordinari de Tesi Doctoral al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Es podrà obrir una convocatòria de premi extraordinari de doctorat per cada deu tesis doctorals llegides. Podran ser candidats al premi els estudiants que hagin obtingut un excel·lent cum laude

Normativa: 

 

Premis concedits

  • I Premi Extraordinari de Tesi Doctoral del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual, sessió de 28 de juny del 2007: Dr. Salvador Alsius Clavera
  • II Premi Extraordinari de Tesi Doctoral del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisua, sessió de19 de desembre del 2007: Dra. Aranzazu Maria Capdevila Gómez
  • III Premi Extraordinari de Doctorat del Departament de Comunicació, en sessió de 30 de març del 2009: Dra. Mònika Jiménez Morales 
  • IV Premi Extraordinari de Doctorat del Departament de Comunicació, sessió de 25 de juny del 2012: Dra. Glòria Salvadó Corretger
  • V Premi Extraordinari de Doctorat del Departament de Comunicació, sessió d'1 de març del 2013: Dra. Lorena Gómez Puertas
  • VI Premi Extraordinari de Doctorat del Departament de Comunicació, sessió de 30 de maig del 2014. Dr. Jordi de San Eugenio Vela.
  • VII Premi Extraordinari de Doctorat del Departament d eComunicació, sessió 27 de juny de 2018. Dr. Alan Salvadó Romero.