1. Interrupció temporal en el programa de doctorat (1 any)

Descripció

Els doctorands poden sol·licitar la interrupció temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud podrà ser aprovada per la Comissió Acadèmica de Doctorat prèvia justificació per part del doctorand.

 

Procediment

Emplenar la sol·licitud i presentar-la juntament amb la documentació necessària a la Secretaria del Departament de Comunicació.

 

Documentació

 

Normativa

Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat (art. 15.2).

 

 

2. Interrupció per altres situacions especials

Descripció

Els doctorands poden sol·licitar la interrupció dels estudis per les situacions especials següents:

  • Incapacitat temporal
  • Risc durant l'embaràs
  • Maternitat
  • Adopció o acolliment
  • Risc durant la lactància
  • Paternitat

En aquests casos, el termini per dipositar la tesi doctoral s'ampliarà en el temps que aquesta situació hagi pedurat.

 

Procediment

Emplenar la sol·licitud i presentar-la a la Secretaria del Departament de Comunicació acompanyada dels documents acreditatius que justifiquin aquesta interrupció.

 

Documentació

 

Normativa

Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat (art. 15.1).