Perfil d'ingrés Perfil d'ingrés

Número de places: 30

El Doctorat en Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra s'adreça a tots aquells estudiants que, independentment de la seva formació de base, desitgen especialitzar-se en l'àrea de la comunicació.

El perfil d'ingrés recomanat inclouria les següents característiques:

  • Vinculació del projecte amb les línies preferents dels grups d'investigació del Departament.
  • Formació inter o transdisciplinària.
  • Nivell d'anglès mínim B2.
  • Altes capacitats comunicatives tant de forma oral com escrita.
  • Inquietud intel·lectual, autonomia en l'aprenentatge, capacitat de treball en grup i pensament analític.

 

Criteris de valoració i model preprojecte

Valoració dels criteris de selecció aprovats per la Comissió Acadèmica de Doctorat de 15 de setembre de 2020:

1. Expedient acadèmic

40%

2. Preprojecte d'investigació MODEL . 

50%

    a. Adequació a les línies d'investigació del Departament

20%

    b. Qualitat del preprojecte (objectius, estat de la qüestió, mètode)

20%

    c. Excel·lència preprojecte

5%

d. Disposar d'una beca concedida per desenvolupar la proposta presentada a la memòria

5%

3. Cartes de recomanació

10%

 

Requisits d'admissió

Procediment

Calendari