Perfil d'ingrés Perfil d'ingrés

Número de places: 30

El Doctorat en Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra s'adreça a tots aquells estudiants que, independentment de la seva formació de base, desitgen especialitzar-se en l'àrea de la comunicació.

El perfil d'ingrés recomanat inclouria les següents característiques:

  • Vinculació del projecte amb les línies preferents dels grups d'investigació del Departament.
  • Formació inter o transdisciplinària.
  • Nivell d'anglès mínim B2.
  • Altes capacitats comunicatives tant de forma oral com escrita.
  • Inquietud intel·lectual, autonomia en l'aprenentatge, capacitat de treball en grup i pensament analític.

 

Criteris de valoració

Valoració dels criteris de selecció aprovats per la Comissió Acadèmica de Doctorat de 12 de juliol del 2013:

1. Expedient acadèmic

45%

2. Memòria del projecte d'investigació: es valoraran els aspectes següents:

45%

a. Adequació de la memòria a les línies d'investigació del Departament

10%

b. Contingut de la memòria

20%

c. Excel·lència de la memòria

10%

d. Disposar d'una beca concedida per desenvolupar la proposta presentada a la memòria

5%

3. Cartes de recomanació

10%

 

Requisits d'admissió

Procediment

Calendari