El règim ordinari de seguiment dels estudis de doctorat és a temps complet. La tesi doctoral s'ha de dipositar abans que finalitzi el tercer curs acadèmic des que el doctorand es va matricular per primera vegada. Si un cop transcorregut aquest termini el doctorand no ha presentat la sol·licitud de dipòsit de tesi, la Comissió Acadèmica de Doctorat podrà autoritzar una pròrroga d'un any que, excepcionalment, es podrà ampliar un altre any addicional.