President Carlos A. Scolari
Director del Departament José Fernández Cavia
Sotsdirectora de Postgrau i Coordinació Glòria Salvadó Corretger
Coordinador del Grup de Recerca en GRECC Sergi Cortiñas Rovira
Coordinadora del Grup de Recerca MEDIUM  Mercè Oliva Rota
Coordinadora del Grup de Recerca CAS  Emma Rodero Antón
Coordinador del Grup de Recerca POLCOM Frederic Guerrero Sole
Coordinadora del Grup de Recerca GRP Ruth Rodríguez Martínez
Coordinadora del Grup de Recerca JOVIS.com Mònica Figueras Maz
Coordinadora del Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisuals Contemporanis Núria Bou Sala
Coordinador del Màster Universitari en Comunicació Social Lluís Codina Bonilla
Coordinadora del Màster Universitari en Estudis internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat Núria Almiron Roig
Coordinador del Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques Jordi Xifra Triadú

 

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) és responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa, del progrés de la recerca i de la formació de cada doctorand.

L'article 10 de la normativa que regula l'Escola de Doctorat estableix les funcions de la Comissió Acadèmica de Doctorat:

a) Definir, actualitzar i garantir la qualitat i coordinació del programa de doctorat.

b) Organitzar, dissenyar i coordinar cada programa de doctorat.

c) Establir el sistema de supervisió dels doctorands i el programa de tutories.

d) Proporcionar el suport necessari per a l'elaboració del document d'activitats personalitzades del doctorand.

e) Establir requisits i criteris addicionals per a l'admissió dels estudiants a un programa concret de doctorat.

f) Designar el tutor a cada doctorand o la seva modificació.

g) Designar el director de tesi o la seva modificació.

h) Autoritzar o revocar la codirecció de tesi.

i)  Autoritzar o revocar la cotutela de tesi.

j)  Autoritzar les estades a fora del doctorand.

k) Autoritzar la presentació de tesis de cada doctorand.

l)  Autoritzar la realització d'estudis de doctorat a temps parcial.

m) Autoritzar la pròrroga del termini de presentació de la tesi.

n) Pronunciar-se sobre la baixa temporal d'un doctorand.

o) Determinar els casos excepcionals en que no correspon la publicitat de certs aspectes de la tesi.

p) Avaluar anualment el document d'activitats del doctorand i els informes del tutor i del director de tesi.

q) Avaluar anualment el pla de recerca del doctorant i els informes del tutor i del director de tesi.

r) Aquelles altres que li atribueixi la legislació general o la normativa de la UPF o el Reglament de l'Escola.